Рубрика: ДВС інформує ...

Як визначається заборгованість за аліментами

Як визначається заборгованість за аліментами

Якщо ваш виконавчий документ знаходиться на примусовому виконанні у відділі державної виконавчої служби, то ви повинні знати, що виконавець стягує з боржника аліменти в розмірі визначеному виконавчим документом, який видав суд. За наявності заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці, стягнення може бути звернено на майно боржника. Звернення стягнення […]

Залучення понятих у виконавчому провадженні

Залучення понятих у виконавчому провадженні

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про виконавче провадження» із змінами, внесеними згідно із Законом № 1730-VIII від 21.12.2016 повідомляємо, що: 1. Виконавчі дії можуть проводитися у присутності понятих. 2. Присутність понятих є обов’язковою у випадку, передбаченому частиною третьою статті 53 цього Закону, а також у разі відсутності боржника або його представника під час вчинення […]

Участь перекладача у виконавчому провадженні

Участь перекладача у виконавчому провадженні

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про виконавче провадження» із змінами, внесеними згідно із Законом № 1730-VIII від 21.12.2016 повідомляємо, що: 1. Під час виконавчого провадження виконавець або сторони у разі потреби можуть запросити перекладача. Перекладачем може бути будь-яка дієздатна особа, яка володіє мовами, знання яких є необхідним для перекладу. Особі, яка потребує послуг перекладача, […]

Стягнення заборгованості з аліментів

Стягнення заборгованості з аліментів

Хоча законодавчо і відрегульований процес виплати і отримання аліментів, але, на жаль, не кожен з батьків слідує встановленим нормам і намагається ухилятися від їх сплати. В таких випадках борг примусово стягується державною виконавчою службою за рішенням суду або погашається за заявою стягувача або боржника шляхом відрахувань з його заробітної плати, пенсії, стипендії за місцем їх […]

Участь експерта, спеціаліста та суб’єкта оціночної діяльності

Участь експерта у виконавчому провадженні

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про виконавче провадження» із змінами, внесеними згідно із Законом № 1730-VIII від 21.12.2016 повідомляємо, що: 1. Для з’ясування та роз’яснення питань, що виникають під час здійснення виконавчого провадження і потребують спеціальних знань, виконавець виносить постанову про залучення експерта або спеціаліста (кількох експертів або спеціалістів), а для проведення оцінки майна — […]

Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого провадження

Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого провадження

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження» із змінами, внесеними згідно із Законом № 1730-VIII від 21.12.2016 повідомляємо, що: 1. Сторони виконавчого провадження та прокурор як учасник виконавчого провадження мають право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, мають право доступу до […]

Обов’язки і права виконавців, обов’язковість вимог виконавців

Обов’язки і права виконавців

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» із змінами, внесеними згідно із Законом № 1730-VIII від 21.12.2016 повідомляємо, що: 1. Виконавець зобов’язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії. 2. Виконавець зобов’язаний: 1) здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та […]

Рішення іноземного суду визнаються та виконуються в Україні

Рішення іноземного суду визнаються та виконуються в Україні Рішення іноземного суду визнаються та виконуються в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародними договорами у сфері міжнародно-правового співробітництва, перелік яких можно знайти на сайті Міністерства України Питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядається судом за місцем проживання (перебування) або місцезнаходженням боржника. Якщо боржник не має місця проживання (перебування) або місцезнаходження на території України, або його місце проживання (перебування) чи місцезнаходження невідоме, питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядається судом за місцезнаходженням в Україні майна боржника. Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду подається до суду безпосередньо стягувачем (його представником). Або клопотання може бути подано до іноземного суду, який розглянув справу і ухвалив рішення. У цьому випадку іноземний суд надсилає клопотання на розгляд до суду України через орган державної влади України. До клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду додаються документи, передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо міжнародними договорами не визначено перелік документів, що мають додаватися до клопотання, або за відсутності такого договору, до клопотання додаються такі документи: - засвідчена в установленому порядку копія рішення іноземного суду, про примусове виконання якого подається клопотання; - офіційний документ про те, що рішення іноземного суду набрало законної сили (якщо це не зазначено в самому рішенні); - документ, який засвідчує, що сторона, стосовно якої постановлено рішення іноземного суду і яка не брала участі в судовому процесі, була належним чином повідомлена про дату, час і місце розгляду справи; - документ, що визначає, в якій частині чи з якого часу рішення іноземного суду підлягає виконанню (якщо воно вже виконувалося раніше); - документ, що посвідчує повноваження представника (якщо клопотання подається представником); - засвідчений відповідно до законодавства переклад перелічених документів українською мовою або мовою, передбаченою міжнародними договорами України. За результатами розгляду поданих документів суд постановляє ухвалу про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання з цього питання, яка надсилається сторонам у триденний строк. Зазначена ухвала також може бути оскаржена у порядку і строки, передбачені Цивільним процесуальним кодексом України. Лівобережний ВДВС м. Маріуполь .

Рішення іноземного суду визнаються та виконуються в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародними договорами у сфері міжнародно-правового співробітництва, перелік яких можно знайти на сайті Міністерства України. Питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядається судом за місцем проживання (перебування) або місцезнаходженням боржника. Якщо боржник не має місця проживання (перебування) або […]

Общественные работы для злостных неплательщиков алиментов

Общественные работы для злостных неплательщиков алиментов

Закон #ЧужихДітейНеБуває предусматривает ответственность злостных неплательщиков имеющих задолженность по уплате алиментов более 6 месяцев, одно из них это привлечение должников к административной ответственности предусмотренной статьей 183-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Государственный исполнитель через суд привлекает должника к  платным общественно полезным работам на срок от 120 до 240 часов в свободное от работы или учебы время, […]

Особи, які не можуть бути представниками у виконавчому провадженні

Особи, які не можуть бути представниками у виконавчому провадженні

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконавче провадження» із змінами, внесеними згідно із Законом № 1730-VIII від 21.12.2016 повідомляємо, що: 1. Представниками у виконавчому провадженні не можуть бути: 1) особи, які не мають повної цивільної дієздатності; 2) судді, слідчі, прокурори, працівники підрозділів, які провадять оперативно-розшукову діяльність, експерти, спеціалісти, перекладачі, суб’єкти оціночної діяльності — суб’єкти господарювання, […]

© 2017 Виконавче провадження. Всі матеріали на даному сайті взяті з відкритих джерел в інтернеті або надіслані відвідувачами сайту. Права на матеріали належать їх власникам.
Adblock detector