Категорія: Коментар до Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар до Закону України “Про виконавче провадження”

Коментар статті 54 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 54 Закону України "Про виконавче провадження"

Коментар статті 54 Закону України «Про виконавче провадження». Порядок виявлення дебіторської заборгованості боржника — юридичної особи, фізичної особи — підприємця Дана стаття досить деталізовано регламентує виявлення дебіторської заборгованості боржника — юридичної особи, фізичної особи — підприємця і додаткового роз'яснення не потребує.

Коментар статті 62 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 62 Закону України "Про виконавче провадження"

Коментар статті 62 Закону України «Про виконавче провадження». Виконання рішення про конфіскацію майна Згідно статті 41 Конституції України передбачено, що конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом. Згідно статті 59 Кримінального кодексу України конфіскація майна як різновид додаткового кримінального покарання полягає в примусовому безоплатному вилученні у […]

Коментар статті 78 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 78 Закону України "Про виконавче провадження"

Коментар статті 78 Закону України «Про виконавче провадження». Виконання рішень іноземних судів Цей Закон визначає, що порядок виконання в Україні рішень іноземних судів і арбітражів встановлюється відповідними міжнародними договорами України, цим Законом та іншими законами України. В даний час порядок виконання рішень іноземних судів і арбітражів визначений цим Законом, Законом України “Про міжнародний комерційний арбітраж” […]

Коментар статті 76 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 76 Закону України "Про виконавче провадження"

Коментар статті 76 Закону України «Про виконавче провадження». Відповідальність за невиконання законних вимог виконавця та порушення вимог цього Закону За невиконання законних вимог виконавця щодо усунення порушень законодавства про виконавче провадження, несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, неподання або подання недостовірних відомостей про доходи і майновий стан […]

Коментар статті 75 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 75 Закону України "Про виконавче провадження"

Коментар статті 75 Закону України «Про виконавче провадження». Відповідальність за невиконання рішення, що зобов’язує боржника вчинити певні дії, та рішення про поновлення на роботі Коментована стаття регламентує відповідальність боржника у вигляді штрафу за невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем строк рішення, що зобов'язує боржника виконати певні дії, та рішення про поновлення на роботі, а […]

Коментар статті 74 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 74 Закону України "Про виконавче провадження"

Коментар статті 74 Закону України «Про виконавче провадження». Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби   Законодавець визначив, що:   рішення, дії або бездіяльність виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, який видав виконавчий […]

Коментар статті 73 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 73 Закону України "Про виконавче провадження"

Коментар статті 73 Закону України «Про виконавче провадження». Кошти, на які не може бути звернено стягнення Дана стаття містить вичерпний перелік виплат, на які не може бути звернене стягнення. Зазначений перелік рішень є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню.

Коментар статті 72 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 72 Закону України "Про виконавче провадження"

Коментар статті 72 Закону України «Про виконавче провадження». Звернення стягнення на допомогу з державного соціального страхування та соціальну допомогу інвалідам з дитинства Дана стаття містить перелік рішень, на підставі яких може бути звернене стягнення на допомогу по державному соціальному страхуванню, що виплачується в разі тимчасової непрацездатності та в інших випадках, допомогу по безробіттю та соціальну […]

Коментар статті 71 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 71 Закону України "Про виконавче провадження"

Коментар статті 71 Закону України «Про виконавче провадження». Порядок стягнення аліментів Сплата одним з батьків аліментів на утримання дитини є одним зі способів виконання обов'язку з утримання дитини. Відповідно до статей 187,189 Сімейного кодексу України аліментами є грошові кошти на утримання дитини, які можуть сплачуватися добровільно, або стягуватися примусово, а саме: відраховуються за добровільно поданою […]

Коментар статті 69 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 69 Закону України "Про виконавче провадження"

Коментар статті 69 Закону України «Про виконавче провадження». Відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника Підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи-підприємці щокварталу та після закінчення строку відповідних виплат або у разі звільнення працівника подають виконавцю окремий звіт про здійсненні відрахування. Форма зазначеного звіту наведена нижче:   кому ___________________________________________________________________________ (найменування органу державної […]