Категорія: Коментар до Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар до Закону України “Про виконавче провадження”

Коментар статті 68 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 68 Закону України "Про виконавче провадження"

Коментар статті 68 Закону України «Про виконавче провадження». Умови звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника   Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника здійснюється виконавцем у разі: відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах; відсутності чи недостатності майна боржника для покриття […]

Коментар статті 67 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 67 Закону України "Про виконавче провадження"

Коментар статті 67 Закону України «Про виконавче провадження». Виконання рішення про вселення стягувача Після одержання виконавчого документа про вселення стягувача державний виконавець встановлює строк для добровільного його виконання боржником. У разі добровільного виконання рішення про вселення стягувач і боржник підписують акт, який передається державному виконавцеві разом із заявою стягувача про повернення йому виконавчого документа. У […]

Коментар статті 65 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 65 Закону України "Про виконавче провадження"

Коментар статті 65 Закону України «Про виконавче провадження». Виконання рішення про поновлення на роботі Згідно статті 235 Кодексу законів про працю України рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника, прийняте органом, який розглядає трудовий спір, підлягає негайному виконанню. Виконання рішення вважається закінченим з дня видачі відповідного наказу або розпорядження власником підприємства, установи, організації або […]

Коментар статті 66 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 66 Закону України "Про виконавче провадження"

Коментар статті 66 Закону України «Про виконавче провадження». Виконання рішення про виселення боржника Згідно статі 66 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець в разі надходження до нього рішення суду про примусове виселення боржника виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій вказує про необхідність самостійно виконати дане рішення суду у строк до 10 робочих […]

Коментар статті 64 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 64 Закону України "Про виконавче провадження"

Коментар статті 64 Закону України «Про виконавче провадження». Виконання рішення про відібрання дитини Стаття 9 Конвенції Організації Об'єднаних Націй про права дитини, 1989 рік, (Конвенцію ратифіковано Постановою Верховної Ради Української РСР № 789-XII від 27 лютого 1991 року) гарантує, що дитина не розлучається з батьками всупереч їх бажанню, за винятком випадків, коли компетентні органи визначають, […]

Коментар статті 63 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 63 Закону України "Про виконавче провадження"

Коментар статті 63 Закону України «Про виконавче провадження». Порядок виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення При виконанні рішення, за яким боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, у разі якщо боржник самостійно не сплачує виконавчий збір, витрати на організацію та проведення виконавчих дій […]

Коментар статті 59 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 59 Закону України "Про виконавче провадження"

Коментар статті 59 Закону України «Про виконавче провадження». Зняття арешту з майна Порядок звільнення майна з-під арешту в рамках виконавчого провадження регулюється Законом України «Про виконавче провадження» та Інструкцією з організації примусового виконання рішень. Арешт на майно боржника може накладатися виконавцем шляхом: винесення постанови про арешт коштів та інших цінностей боржника, що знаходяться на рахунках […]

Коментар статті 58 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 58 Закону України "Про виконавче провадження"

Коментар статті 58 Закону України «Про виконавче провадження». Зберігання майна, на яке накладено арешт Майно, на яке накладено арешт підлягає належному зберіганню, а тому арештоване майно передається на зберігання боржникові або іншим особам — зберігачам, призначеним виконавцем, під розписку в акті опису. Копія акта опису майна видається боржнику, стягувачу, а в разі якщо обов'язок зберігання майна […]

Коментар статті 46 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 46 Закону України "Про виконавче провадження"

Коментар статті 46 Закону України «Про виконавче провадження». Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення вимог стягувачів Дана стаття досить деталізовано визначає черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення всіх вимог стягувачів і додаткового роз'яснення не потребує.

Коментар статті 53 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 53 Закону України "Про виконавче провадження"

Коментар статті 53 Закону України «Про виконавче провадження». Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб Питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника-фізичної особи або особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) […]