Категорія: Коментар до Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар до Закону України “Про виконавче провадження”

Коментар до ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар до статті 8 ЗУ Про виконавче провадження

Коментар статті 8 Закону України «Про виконавче провадження». Автоматизована система виконавчого провадження Згідно з пунктом 2 «Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження», автоматизована система виконавчого провадження, це комп'ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників і захист від несанкціонованого доступу. Реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження, […]

Коментар до ст. 7 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар до статті 7 ЗУ Про виконавче провадження

Коментар статті 7 Закону України «Про виконавче провадження». Добровільне виконання рішень про стягнення періодичних платежів Стаття 7 Закону України «Про виконавче провадження» досить деталізовано визначає передбачену можливість стягувача самостійно направляти виконавчий документ про стягнення періодичних платежів безпосередньо до осіб, які виплачують боржнику заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи. Є необхідність лише в поясненні, щодо яких […]

Коментар статті 6 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар до статті 6 ЗУ Про виконавче провадження

Коментар статті 6 Закону України «Про виконавче провадження». Виконання рішень іншими органами та установами Згідно Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою за кредитом, залученим […]

Коментар статті 5 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар до статті 5 ЗУ Про виконавче провадження

Коментар статті 5 Закону України «Про виконавче провадження». Органи та особи, які здійснюють примусове виконання рішень Органами державної виконавчої служби, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України є:   Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, до складу якого входить відділ примусового виконання рішень; управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в […]

Коментар статті 4 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар до статті 4 ЗУ Про виконавче провадження

Коментар статті 4 Закону України «Про виконавче провадження». Вимоги до виконавчого документа Вимоги до виконавчого документу, зазначені в даній статті, є досить деталізовані і не потребують додаткових роз'яснень, крім пункту 3 частини першої цієї статті. Так, при перевірці відповідності виконавчого документа вимогам пункту 3 частини першої цієї статті державний виконавець має враховувати наступні обставини: Ім'я фізичної […]

Коментар статті 3 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар до статті 3 ЗУ Про виконавче провадження

Коментар статті 3 Закону України «Про виконавче провадження». Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів: 1. Виконавчі листи та накази, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних […]

Коментар статті 2 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар до статті 2 ЗУ Про виконавче провадження

Коментар статті 2 Закону України «Про виконавче провадження». Засади виконавчого провадження Виконавче провадження здійснюється з дотриманням таких засад: — верховенства права; Верховенство права – це панування права в суспільстві, яке вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності […]

Коментар статті 1 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар до статті 1 ЗУ Про виконавче провадження

Коментар статті 1 Закону України «Про виконавче провадження». Виконавче провадження. Примусове виконання судових рішень і рішень інших органів та посадових осіб покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених Законом України «Про виконавче провадження» випадках — на приватних виконавців. Основні положення здійснення виконавчого провадження, вичерпний перелік виконавчих документів, порядок прийняття виконавчого документа до виконання, відкриття виконавчого […]