Коментар статті 20 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 20 Закону України "Про виконавче провадження"Коментар статті 20 Закону України «Про виконавче провадження». Участь експерта, спеціаліста та суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання у виконавчому провадженні

Експерт або спеціаліст зобов'язаний надати письмовий висновок, а суб'єкт оціночної діяльності — суб'єкт господарювання — письмовий звіт з питань, що містяться в постанові виконавця, а також надати усні рекомендації щодо дій, які виконуються за його присутності.

Письмовий висновок експерта, спеціаліста представляє собою докладний опис проведених експертом (спеціалістом) досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обгрунтовані відповіді на поставлені запитання.

Не може розглядатись як висновок експерта дане вченими тлумачення законодавчих актів, пов'язане з наявністю у цих актах неясностей, неузгодженостей, суперечностей чи інших недоліків.

Проведення експертизи та надання висновку на поставлені запитання передбачає наявність у експерта необхідних знань.

Крім того, в деяких випадках, проведення експертизи неможливо без залучення інших експертів.

До проведення таких експертиз у разі потреби залучаються як експерти експертних установ, так і фахівці установ та служб (підрозділів) інших центральних органів виконавчої влади або інші фахівці, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.

Не врахування зазначених обставин може привести до надання необґрунтованого та необ'єктивного висновку.

Для унеможливлення таких випадків законодавець надав право експерту, який залучений для проведення експертизи, невідкладно повідомити особу, яка його залучила, про неможливість проведення експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Письмовий звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності — суб'єктом господарювання відповідно до договору.

Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна і скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності.

Під завідомо неправдивим письмовим висновком експерта або завідомо неправдивим письмовим звітом оцінювача розуміється висновок (звіт), який не відповідає дійсності, або в якому дослідження та зроблені за їх результатами висновки не базуються на нормативно-правових актах, методичних рекомендаціях та вказівках.

За завідомо неправдивий висновок експерта та за завідомо неправдивий звіт оцінювача про оцінку майна під час здійснення виконавчого провадження передбачена кримінальна відповідальність за статтею 385 Кримінального кодексу України.

Відмова експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків під час здійснення виконавчого провадження тягне за собою кримінальну відповідальність за статтею 385 Кримінального кодексу України.

Підписатися
Повідомлення про
guest
0 Коментар
Вбудовані відгуки
Переглянути всі коментарі