Коментар статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар до статті 57 ЗУ Про виконавче провадженняКоментар статті 57 Закону України «Про виконавче провадження». Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна боржника

Правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів визначені Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

Оцінка майна, майнових прав — це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в статті 9 Закону “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

Майном, яке може оцінюватися, вважаються об'єкти в матеріальній формі:

  • будівлі та споруди (включаючи їх невід'ємні частини),
  • машини,
  • обладнання,
  • транспортні засоби тощо,
  • паї,
  • цінні папери,
  • нематеріальні активи, в тому числі об'єкти права інтелектуальної власності,
  • цілісні майнові комплекси всіх форм власності.

Суб'єктами оціночної діяльності є:

  • суб'єкти господарювання — зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”;
  • органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функції з управління та розпорядження державним майном та (або) майном, що є у комунальній власності та у складі яких працюють оцінювачі.

Оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

Відповідно до наказу Фонду державного майна України № 479 “Про затвердження Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності” сертифікатом суб’єкта оціночної діяльності є документ, що засвідчує право суб’єкта оціночної діяльності на внесення його до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюють оціночну діяльність у формі практичної діяльності з оцінки майна та які визнані суб’єктами оціночної діяльності за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах таких напрямів, що в ньому зазначені.

Звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності — суб'єктом господарювання відповідно до договору.

Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності.

Акт оцінки майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна, здійсненої суб'єктом оціночної діяльності-органом державної влади або органом місцевого самоврядування самостійно.

Якщо процедурами з оцінки майна для складання акта оцінки майна передбачене попереднє проведення оцінки майна повністю або частково суб'єктом оціночної діяльності — суб'єктом господарювання, звіт про оцінку такого майна додається до акта оцінки майна.

Акт оцінки майна підлягає затвердженню керівником органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

Методичне регулювання оцінки майна здійснюється у відповідних нормативно-правових актах з оцінки майна: положеннях (національних стандартах) оцінки майна, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, методиках та інших нормативно-правових актах, які розробляються з урахуванням вимог положень національних стандартів і затверджуються Кабінетом Міністрів України або Фондом державного майна України.

Постановами Кабінету Міністрів затверджені:

Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»;

Національний стандарт № 2 “Оцінка нерухомого майна”;

Національний стандарт № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів”;

Національний стандарт № 4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності”.

У разі якщо стягувач і боржник або їх представники присутні під час опису й арешту майна та не заперечують проти визначення вартості майна, виконавець одночасно з його описом проводить визначення вартості майна, про що складає відповідний акт.

Визначення вартості майна боржника безпосередньо виконавцем проводиться за ринковими цінами, що діють на день визначення вартості майна, з урахуванням фактичного стану майна, у строк не пізніше п'яти робочих днів з моменту проведення опису й арешту майна.

Для визначення вартості майна виконавець використовує власні знання, дані засобів масової інформації, повідомлення сторін виконавчого провадження та інших осіб, яких виконавець у разі необхідності може залучити до проведення визначення вартості майна.

З метою належного визначення вартості окремих видів майна виконавець може в установленому порядку залучати до процесу опису майна експертів чи спеціалістів.

За результатами визначення вартості майна виконавець складає акт визначення вартості майна, у якому зазначаються дата опису й арешту цього майна, опис та аналіз зібраних і використаних даних та іншої інформації під час визначення вартості майна, вартість кожного описаного предмета та загальна вартість майна.

У разі заперечень з боку сторін виконавчого провадження вони мають право зазначити про це в акті.

Акт складається у трьох примірниках.

Акт визначення вартості майна вважається чинним протягом шести місяців з дня його складання.

Копії акта визначення вартості майна надсилаються сторонам виконавчого провадження не пізніше наступного робочого дня після його складання.

Якщо сторони виконавчого провадження або їх представники присутні під час визначення вартості майна, копії акта вручаються їм під розписку на першому примірнику акта.

Для оцінки за регульованими цінами, оцінки нерухомого майн, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден, у разі якщо визначити вартість майна (окремих предметів) складно або якщо боржник чи стягувач заперечує проти передачі арештованого майна боржника для реалізації за ціною, визначеною виконавцем, виконавець залучає суб'єкта оціночної діяльності — суб'єкта господарювання, який проводить свою діяльність відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

Не пізніше наступного робочого дня після отримання звіту про оцінку майна виконавець направляє сторонам повідомлення про оцінку майна.

У звіті про оцінку майна оцінювач обов'язково повинен зазначити відомості, які необхідні для публікації оголошення про реалізацію такого майна.

Строк чинності звіту про оцінку майна у виконавчому провадженні становить шість місяців з дати його складення.

Якщо сторони не згодні з результатами визначення вартості чи оцінки, вони мають право подати виконавцю заперечення в десятиденний строк з дня надходження повідомлення.

У разі заперечення однією із сторін проти результатів оцінки, проведеної суб'єктом оціночної діяльності — суб'єктом господарювання, виконавець призначає рецензування звіту про оцінку майна.

Наказом Фонду державного майна України №1585/1 затверджене Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв.

Витрати, пов'язані з рецензуванням звіту, несе сторона, яка заперечує проти результатів оцінки.

У разі незгоди з оцінкою, визначеною за результатами рецензування, сторони мають право оскаржити її в судовому порядку в десятиденний строк з дня отримання відповідного повідомлення.

Якщо вартість майна боржника визначено в рішенні суду, виконавець передає майно на реалізацію за ціною, визначеною судовим рішенням, без проведення визначення вартості чи оцінки такого майна.

 

Підписатися
Повідомлення про
guest

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

0 Коментар
Вбудовані відгуки
Переглянути всі коментарі