Коментар статті 68 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 68 Закону України "Про виконавче провадження"Коментар статті 68 Закону України «Про виконавче провадження». Умови звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника

 

Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника здійснюється виконавцем у разі:

 • відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах;
 • відсутності чи недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум;
 • у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів;
 • у разі виконання рішень про стягнення на суму, що не перевищує п’яти мінімальних розмірів заробітної плати;
 • за письмовою заявою стягувача.

Про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі-підприємцю за місцем отримання боржником відповідних доходів.

Копія зазначеної постанови залишається у виконавчому провадженні на контролі.

Постанова підписується виконавцем, скріплюється печаткою та повинна містити:

 • повне найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації,
 • прізвище, ім'я по батькові фізичної особи чи фізичної особи-підприємця, до якої направляється постанова, та її місце проживання,
 • порядок стягнення суми боргу,
 • розмір відрахувань,
 • реквізиті рахунку, на який необхідно перерахувати утримані кошти, або адреса у разі перерахування коштів поштовим переказом,
 • вимогу щодо направлення звітів про здійснені відрахування та виплати із зазначенням періодичності подання звітів та адреси, на яку необхідно направляти звіти.

Контроль за правильним і своєчасним відрахуванням із заробітної плати та інших доходів боржника здійснюється виконавцем за власною ініціативою, в тому числі за заявою стягувача шляхом перевірки правильності відрахувань підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами та фізичними особами-підприємцями, з якими боржник перебуває у трудових відносинах, про що складається відповідний акт.

При цьому, якщо боржник:

 • працює на роботах з періодичним нарахуванням заробітної плати (сезонні роботи в сільському господарстві, на риболовецьких та рибопереробних підприємствах тощо) — відрахування проводяться в міру нарахування заробітної плати;
 • працює за сумісництвом на кількох підприємствах — відрахування проводяться із заробітку за кожним місцем роботи на підставі окремо винесених виконавцем постанов;
 • працює у фізичної особи або фізичної особи-підприємця, у якого немає бухгалтера та рахунку в банку — утримані кошти із заробітку боржника перераховуються стягувачу безпосередньо цими особами.

За кожною постановою про стягнення підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, фізичними-особами-підприємцями, з якими боржник перебуває у трудових відносинах, щокварталу та після закінчення строку відповідних виплат або у разі звільнення працівника подається окремий звіт про здійсненні відрахування та виплати (додаток № 9 до Інструкції з організації примусового виконання рішень) який долучається до матеріалів виконавчого провадження.

Виконавчі документи, за якими здійснюється відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника, зберігаються у виконавчих провадженнях.

Після надходження до виконавця письмового повідомлення за підписом відповідальної посадової особи, скріпленим печаткою, чи платіжних документів про перерахування коштів виконавець не пізніше наступного робочого дня заносить інформацію про стягнення коштів до виконавчого документа шляхом проставлення відповідної відмітки, в якій зазначаються розмір стягненої (відрахованої) суми, суми заборгованості (за її наявності), а при стягненні періодичних платежів — дата, до якої проведено стягнення, та повне найменування і місцезнаходження юридичної особи, яка здійснювала відрахування.

Якщо перерахунок коштів здійснювався за платіжними документами, які долучено до матеріалів виконавчого провадження, у відмітці зазначаються номер та дата платіжного документа.

У випадку стягнення суми боргу із заробітку (доходу) боржника та безпосередньо виконавцем відмітка у виконавчому документі повинна складатися з усіх видів стягнення.

Якщо на виконавчому документі недостатньо місця для проставлення всіх відміток, виконавець робить записи на окремому аркуші, який підшивається до виконавчого документа та скріплюється печаткою, при цьому на виконавчому документі робиться запис про кількість підшитих до нього аркушів.

Підписатися
Повідомлення про
guest
0 Коментар
Вбудовані відгуки
Переглянути всі коментарі