Коментар статті 70 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 70 Закону України "Про виконавче провадження"Коментар статті 70 Закону України «Про виконавче провадження». Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника

Заробітна плата представляє винагороду, обчислену, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків).

Відповідно до коментованої статті та статті 26 Закону України “Про оплату праці” відрахування із заробітної плати можуть провадитися тільки у випадках, передбачених законодавством.

При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати двадцяти відсотків, а у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смерті, відшкодування шкоди у зв'язку із втратою годувальника та збитків чи шкоди, заподіяних злочином, п'ятдесят відсотків заробітної плати, що належить до виплати працівникам.

Зазначені обмеження не поширюються на відрахування із заробітної плати при відбуванні покарання у вигляді виправних робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей. У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70 відсотків.

Не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат, на які згідно з законодавством стягнення не звертається.

Згідно статті 50 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” відрахування з пенсії проводяться в установленому законом порядку на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень), виконавчих написів, нотаріусів та інших рішень і постанов, виконання яких відповідно до закону провадиться в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Розмір відрахування з пенсії обчислюється з суми, що належить пенсіонерові до виплати.

З пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру:

  • на утримання членів сім'ї (аліменти),
  • на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій,
  • на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю потерпілого,
  • на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

З усіх інших видів стягнень може бути відраховано не більш як 20 відсотків пенсії.

Постановою Кабінету Міністрів України № 882 від 12 липня 2004 року затверджений Порядок призначення і виплати стипендій.

Положення коментованої статті щодо розміру відрахувань застосовується також у разі звернення стягнення на належні боржникові стипендію та інші доходи.

Підписатися
Повідомлення про
guest
0 Коментар
Вбудовані відгуки
Переглянути всі коментарі