Коментар статті 71 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар статті 71 Закону України "Про виконавче провадження"Коментар статті 71 Закону України «Про виконавче провадження». Порядок стягнення аліментів

Сплата одним з батьків аліментів на утримання дитини є одним зі способів виконання обов'язку з утримання дитини.

Відповідно до статей 187,189 Сімейного кодексу України аліментами є грошові кошти на утримання дитини, які можуть сплачуватися добровільно, або стягуватися примусово, а саме:

  • відраховуються за добровільно поданою одним з батьків заявою з його заробітної плати, пенсії, стипендії;
  • сплачуються добровільно одним з батьків на підставі укладеного між батьками договору про сплату аліментів;
  • стягуються з одного з батьків на підставі виконавчого напису нотаріуса у разі невиконання ним свого обов'язку за договором про сплату аліментів;
  • стягуються з одного з батьків за рішенням суду.

При неможливості досягнення між батьками угоди про добровільне відрахування (сплату) одним з них аліментів, кошти на утримання дитини (аліменти) можуть бути присуджені за рішенням суду у частці від доходу платника і (або) у твердій грошової сумі.

Якщо місце проживання чи перебування батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога, яка не може бути меншою ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Постановою Кабінету Міністрів України № 189 затверджений Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначається судом.

Якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття.

Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття.

Якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

При цьому, розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону.

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

При цьому, якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менше зазначеного мінімального розміру, то дитині призначається відповідно до закону державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

При визначені розміру аліментів судом враховується не тільки заробітна плата платника аліментів, але й інші види доходів відповідно до Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 146.

У разі наявності заборгованості із сплати аліментів понад три місяці стягнення може бути звернено на майно боржника.

Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника.

Розмір заборгованості із сплати аліментів визначається виконавцем за місцем виконання рішення у порядку, встановленому Сімейним кодексом України.

При цьому, у разі визначення суми заборгованості у частці від заробітку (доходу) розмір аліментів не може бути менше встановленого Сімейним кодексом України.

Якщо боржник, який зобов'язаний рішенням суду виплачувати аліменти їх не виплачує або виплачує не в повному обсязі, стягувач має право звернутися з позовною заявою в суд про стягнення з боржника неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожний день прострочки.

Виконавець у разі надходження виконавчого документу про стягнення аліментів у день відкриття виконавчого провадження повинен підрахувати розмір заборгованості зі сплати аліментів та разом з постановою про відкриття виконавчого провадження повідомити про нього стягувача і боржника.

Розрахунок заборгованості повинен бути помісячним і містити суму заробітної плати та інших доходів боржника, що залишилася після утримання податків, відсоток або частку заробітку (доходу), визначений виконавчим документом, загальну суму заборгованості.

Якщо боржник не працює або відсутня інформація про отримання боржником доходів, виконавець розраховує заборгованість у такому самому порядку, виходячи із середньомісячної заробітної плати для відповідної місцевості.

Після отримання достовірної інформації про джерела доходів боржника та їх розмір виконавець здійснює перерахунок заборгованості та повідомляє про нього стягувача і боржника.

При відсутності відомостей про місце проживання, перебування чи місцезнаходження боржника, а також його місце роботи виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника.

Необґрунтоване пересилання виконавчих листів для оголошення розшуку та повернення виконавчого документа стягувачеві у зв'язку з не встановленням місця роботи чи проживання боржника не допускаються.

У разі якщо боржник отримує заробіток (доходи) у різних місцях, відрахування аліментів із кожного виду виплат здійснюється за окремим постановами про стягнення аліментів згідно з розміром утримання, визначеним виконавчим документом.

Якщо місце проживання особи, на користь якої стягнено аліменти.

Невідоме,утримані з боржника суми зараховуються на відповідний рахунок.

У цьому випадку виконавець повинен вживати заходів до встановлення місця проживання особи, на користь якої стягнено аліменти.

Стягнення аліментів за виконавчими листами за минулий час провадиться в межах трирічного строку, що передував пред'явленню виконавчого листа до виконання.

Якщо за виконавчим документом, пред'явленим до виконання, утримання аліментів не провадилося у зв'язку з розшуком боржника, то стягнення аліментів має провадитись за весь період незалежно від установленого трирічного строку та досягнення повноліття особою, на утримання якої присуджені аліменти.

У разі, якщо з боржника слід стягувати аліменти на утримання трьох і більше дітей, а також якщо наявна заборгованість зі сплати аліментів за минулий час, то виконавець у постанові зазначає про стягнення 50 % із заробітку боржника для забезпечення поточних платежів.

Заборгованість за минулий час у таких випадках може бути погашена шляхом звернення стягнення на майно боржника.

Стягнута сума розподіляється між стягувачами відповідно до статті 45 Закону України «Про виконавче провадження».

Заборгованість нараховується до прийняття судом в установленому законом порядку рішення про зменшення розміру аліментів за позовом боржника.

Виконавець закінчує виконавче провадження про стягнення аліментів після закінчення передбаченого законом строку їх стягнення за умови, що сума аліментів стягнена в повному обсязі.

Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття.

У разі наявності заборгованості, яка виникла на момент закінчення встановленого строку для стягнення аліментів, її стягнення проводиться у загальному порядку, визначеному цим Законом.

У випадку якщо боржник не працює і сплачує аліменти самостійно, квитанції (або їх заверені копії) про перерахунок аліментів долучаються до матеріалів виконавчого провадження.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 1203 “Про затвердження Порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою Україна не має договору про подання правової допомоги” у разі виїзду одного з батьків, який є громадянином України для постійного проживання в іноземній державі, з якою Україна не має договору про подання правової допомоги, він повинен виконати аліментні зобов'язання з утримання дитини (дітей) до досягнення нею повноліття, які оформляються договором між цією особою та одним з батьків, з яким залишається дитина (діти), або її опікуном, піклувальником, або договором про припинення права на аліменти для дитини (дітей) у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).

Відповідно до Закону України “Про приєднання України до Конвенції про стягнення аліментів за кордоном” наказом Міністерства юстиції України № 121/5 затвердило Інструкцію про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, яка визначає спрощену процедуру стягнення аліментів на дитину або утримання на іншого члена сім'ї згідно з Конвенцією у відносинах з такими державами ,які є її сторонами.

У разі, коли між Україною та будь якою з Договірних Сторін діє інший міжнародний договір, що регулює питання визнання і виконання судових рішень, виконання доручень про вручення документів або отримання доказів за кордоном, можуть застосовуватись положення відповідного міжнародного договору.

У разі, якщо розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за три місяці зі сплати аліментів, виконавець перевіряє майновий стан боржника з одночасним накладенням арешту на майно боржника та за наявності підстав вручає (направляє) боржнику письмове попередження про притягнення його до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів.

За наявності заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, виконавець звертається до правоохоронних органів з поданням (повідомленням) про притягнення боржника до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від сплати аліментів відповідно до статті 164 Кримінального кодексу України.

До подання (повідомлення) виконавця про притягнення боржника до кримінальної відповідальності додаються копія виконавчого документа, розрахунок заборгованості, у якому зазначаються дата, з якої особа почала ухилятися від сплати аліментів, і загальна сума боргу та документи, що підтверджують ухилення від виконання зобов'язань за судовим рішенням.

Підписатися
Повідомлення про
guest

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

0 Коментар
Вбудовані відгуки
Переглянути всі коментарі