Коментар до ЗУ «Про виконавче провадження»

Коментар статті 1 Закону України «Про виконавче провадження». Виконавче провадження

Коментар статті 2 Закону України «Про виконавче провадження». Засади виконавчого провадження

Коментар статті 3 Закону України «Про виконавче провадження». Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи

Коментар статті 4 Закону України «Про виконавче провадження». Вимоги до виконавчого документа

Коментар статті 5 Закону України «Про виконавче провадження». Органи та особи, які здійснюють примусове виконання рішень

Коментар статті 6 Закону України «Про виконавче провадження». Виконання рішень іншими органами та установами

Коментар статті 7 Закону України «Про виконавче провадження». Добровільне виконання рішень про стягнення періодичних платежів

Коментар статті 8 Закону України «Про виконавче провадження». Автоматизована система виконавчого провадження

Коментар статті 9 Закону України «Про виконавче провадження». Єдиний реєстр боржників

Коментар статті 10 Закону України «Про виконавче провадження». Заходи примусового виконання рішень

Коментар статті 11 Закону України «Про виконавче провадження». Загальні строки у виконавчому провадженні

Коментар статті 12 Закону України «Про виконавче провадження». Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання. Переривання строку давності

Коментар статті 13 Закону України «Про виконавче провадження». Строки прийняття рішень виконавцями та вчинення виконавчих дій

Коментар статті 14 Закону України «Про виконавче провадження». Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій

Коментар статті 15 Закону України «Про виконавче провадження». Сторони виконавчого провадження

Коментар статті 16 Закону України «Про виконавче провадження». Представництво сторін у виконавчому провадженні

Коментар статті 17 Закону України «Про виконавче провадження». Особи, які не можуть бути представниками у виконавчому провадженні

Коментар статті 18 Закону України «Про виконавче провадження». Обов’язки і права виконавців, обов’язковість вимог виконавців

Коментар статті 19 Закону України «Про виконавче провадження». Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого провадження

Коментар статті 20 Закону України «Про виконавче провадження». Участь експерта, спеціаліста та суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання у виконавчому провадженні

Коментар статті 21 Закону України «Про виконавче провадження». Участь перекладача у виконавчому провадженні

Коментар статті 22 Закону України «Про виконавче провадження». Залучення понятих у виконавчому провадженні

Коментар статті 23 Закону України «Про виконавче провадження». Відводи у виконавчому провадженні

Коментар статті 24 Закону України «Про виконавче провадження». Місце виконання рішення

Коментар статті 25 Закону України «Про виконавче провадження». Особливості підвідомчості виконавчих проваджень органам державної виконавчої служби та утворення виконавчих груп

Коментар статті 26 Закону України «Про виконавче провадження». Початок примусового виконання рішення

Коментар статті 27 Закону України «Про виконавче провадження». Виконавчий збір

Коментар статті 28 Закону України «Про виконавче провадження». Надсилання документів виконавчого провадження

Коментар статті 29 Закону України «Про виконавче провадження». Час проведення виконавчих дій

Коментар статті 30 Закону України «Про виконавче провадження». Особливості виконання кількох рішень у разі надходження на виконання кількох виконавчих документів щодо одного боржника

Коментар статті 31 Закону України «Про виконавче провадження». Роз’яснення рішень, виконавчих документів, що підлягають примусовому виконанню

Коментар статті 32 Закону України «Про виконавче провадження». Відкладення проведення виконавчих дій

Коментар статті 33 Закону України «Про виконавче провадження». Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення

Коментар статті 34 Закону України «Про виконавче провадження». Зупинення вчинення виконавчих дій

Коментар статті 35 Закону України «Про виконавче провадження». Строки зупинення вчинення виконавчих дій

Коментар статті 36 Закону України «Про виконавче провадження». Розшук боржника, його майна, розшук дитини за виконавчим документом про відібрання дитини

Коментар статті 37 Закону України «Про виконавче провадження». Повернення виконавчого документа стягувачу

Коментар статті 38 Закону України «Про виконавче провадження». Повернення виконавчого документа до суду, який його видав

Коментар статті 39 Закону України «Про виконавче провадження». Закінчення виконавчого провадження

Коментар статті 40 Закону України «Про виконавче провадження». Наслідки закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа

Коментар статті 41 Закону України «Про виконавче провадження». Відновлення виконавчого провадження

Коментар статті 42 Закону України «Про виконавче провадження». Кошти виконавчого провадження

Коментар статті 43 Закону України «Про виконавче провадження». Додаткове авансування витрат виконавчого провадження

Коментар статті 44 Закону України «Про виконавче провадження». Облік сум на рахунках органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

Коментар статті 45 Закону України «Про виконавче провадження». Розподіл стягнутих з боржника грошових сум

Коментар статті 46 Закону України «Про виконавче провадження». Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення вимог стягувачів

Коментар статті 47 Закону України «Про виконавче провадження». Порядок виплати стягнутих грошових сум

Коментар статті 48 Закону України «Про виконавче провадження». Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника

Коментар статті 49 Закону України «Про виконавче провадження». Особливості звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті та виконання рішень під час обчислення боргу в іноземній валюті

Коментар статті 50 Закону України «Про виконавче провадження». Звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна фізичної особи

Коментар статті 51 Закону України «Про виконавче провадження». Звернення стягнення на заставлене майно

Коментар статті 52 Закону України «Про виконавче провадження». Особливості звернення стягнення на кошти та майно боржника — юридичної особи, фізичної особи — підприємця

Коментар статті 53 Закону України «Про виконавче провадження». Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб

Коментар статті 54 Закону України «Про виконавче провадження». Порядок виявлення дебіторської заборгованості боржника — юридичної особи, фізичної особи — підприємця

Коментар статті 55 Закону України «Про виконавче провадження». Майно, на яке не може бути звернено стягнення

Коментар статті 56 Закону України «Про виконавче провадження». Арешт і вилучення майна (коштів) боржника

Коментар статті 57 Закону України «Про виконавче провадження». Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна боржника

Коментар статті 58 Закону України «Про виконавче провадження». Зберігання майна, на яке накладено арешт

Коментар статті 59 Закону України «Про виконавче провадження». Зняття арешту з майна

Коментар статті 60 Закону України «Про виконавче провадження». Передача стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документі

Коментар статті 61 Закону України «Про виконавче провадження». Реалізація майна, на яке звернено стягнення

Коментар статті 62 Закону України «Про виконавче провадження». Виконання рішення про конфіскацію майна

Коментар статті 63 Закону України «Про виконавче провадження». Порядок виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення

Коментар статті 64 Закону України «Про виконавче провадження». Виконання рішення про відібрання дитини

Коментар статті 65 Закону України «Про виконавче провадження». Виконання рішення про поновлення на роботі

Коментар статті 66 Закону України «Про виконавче провадження». Виконання рішення про виселення боржника

Коментар статті 67 Закону України «Про виконавче провадження». Виконання рішення про вселення стягувача

Коментар статті 68 Закону України «Про виконавче провадження». Умови звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника

Коментар статті 69 Закону України «Про виконавче провадження». Відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника

Коментар статті 70 Закону України «Про виконавче провадження». Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника

Коментар статті 71 Закону України «Про виконавче провадження». Порядок стягнення аліментів

Коментар статті 72 Закону України «Про виконавче провадження». Звернення стягнення на допомогу з державного соціального страхування та соціальну допомогу інвалідам з дитинства

Коментар статті 73 Закону України «Про виконавче провадження». Кошти, на які не може бути звернено стягнення

Коментар статті 74 Закону України «Про виконавче провадження». Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби

Коментар статті 75 Закону України «Про виконавче провадження». Відповідальність за невиконання рішення, що зобов’язує боржника вчинити певні дії, та рішення про поновлення на роботі

Коментар статті 76 Закону України «Про виконавче провадження». Відповідальність за невиконання законних вимог виконавця та порушення вимог цього Закону

Коментар статті 77 Закону України «Про виконавче провадження». Виконання рішень стосовно іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб

Коментар статті 78 Закону України «Про виконавче провадження». Виконання рішень іноземних судів