Стаття 26 Закону України «Про виконавче провадження»

Стаття 26 ЗУ Про виконавче провадженняСтаття 26. Початок примусового виконання рішення

1. Виконавець розпочинає примусове виконання рішення на підставі виконавчого документа, зазначеного у статті 3 цього Закону:

1) за заявою стягувача про примусове виконання рішення;

2) за заявою прокурора у разі представництва інтересів громадянина або держави в суді;

3) якщо виконавчий документ надійшов від суду у випадках, передбачених законом;

4) якщо виконавчий документ надійшов від суду на підставі ухвали про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду (суду іноземної держави, інших компетентних органів іноземної держави, до повноважень яких належить розгляд цивільних чи господарських справ, іноземних чи міжнародних арбітражів) у порядку, встановленому законом;

5) у разі якщо виконавчий документ надійшов від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

2. До заяви про примусове виконання рішення стягувач додає квитанцію про сплату авансового внеску в розмірі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати, а за рішенням немайнового характеру та рішень про забезпечення позову — у розмірі одного мінімального розміру заробітної плати з боржника — фізичної особи та в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника — юридичної особи.

Від сплати авансового внеску звільняються стягувачі за рішеннями про:

  • стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин;
  • обчислення, призначення, перерахунок, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;
  • відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;
  • стягнення аліментів, заборгованості зі сплати аліментів, додаткових витрат на дитину, неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, суми індексації аліментів, встановлення побачення з дитиною або усунення перешкод у побаченні з дитиною;
  • відшкодування майнової та/або моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Від сплати авансового внеску також звільняються державні органи, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю I та II груп, громадяни, віднесені до категорій 1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі їх звернення до органів державної виконавчої служби.

У разі виконання рішення Європейського суду з прав людини авансовий внесок не сплачується.

3. У заяві про примусове виконання рішення стягувач має право зазначити відомості, що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення (рахунок боржника, місце роботи чи отримання ним інших доходів, конкретне майно боржника та його місцезнаходження тощо), рахунки в банківських установах для отримання ним коштів, стягнутих з боржника, а також зазначає суму, яка частково сплачена боржником за виконавчим документом, за наявності часткової сплати.

4. Під час пред’явлення виконавчого документа до виконання подаються:

1) у разі виконання рішення про конфіскацію майна у кримінальному провадженні — копії опису майна і відповідного судового рішення. У разі відсутності у справі опису майна засудженого надсилається довідка про те, що опис майна не проводився;

2) у разі виконання рішення про конфіскацію майна згідно з постановою суду — копія протоколу вилучення майна, що підлягає конфіскації, або довідка про відсутність такого майна.

5. Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов’язок боржника подати декларацію про доходи та майно боржника, попереджає боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

У постанові про відкриття виконавчого провадження за рішенням, примусове виконання якого передбачає справляння виконавчого збору, державний виконавець зазначає про стягнення з боржника виконавчого збору в розмірі, встановленому статтею 27 цього Закону.

6. За рішенням немайнового характеру виконавець у постанові про відкриття виконавчого провадження зазначає про необхідність виконання боржником рішення протягом 10 робочих днів (крім рішень, що підлягають негайному виконанню, рішень про встановлення побачення з дитиною).

За рішенням про встановлення побачення з дитиною державний виконавець у постанові про відкриття виконавчого провадження зазначає про необхідність виконання боржником рішення шляхом забезпечення побачень стягувача з дитиною в порядку, визначеному рішенням.

7. У разі якщо в заяві стягувача зазначено рахунки боржника у банках, інших фінансових установах, виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження накладає арешт на кошти боржника.

У разі якщо в заяві стягувача зазначено конкретне майно боржника, виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження перевіряє в електронних державних базах даних та реєстрах наявність права власності або іншого майнового права боржника на таке майно та накладає на нього арешт.

На інше майно боржника виконавець накладає арешт в порядку, визначеному статтею 56 цього Закону.

8. У разі якщо при відкритті виконавчого провадження виконавцем накладено арешт на майно боржника, боржник за погодженням із стягувачем має право передати йому таке майно або реалізувати його та передати кошти від його реалізації стягувачу в рахунок повного або часткового погашення боргу за виконавчим документом.

У разі продажу майна боржника покупець повинен внести кошти за придбане майно на рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Після передачі майна стягувачу або внесення покупцем коштів на рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця арешт з проданого майна боржника знімається за постановою виконавця.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо застосування виконавцями положень ЗУ «Про виконавче провадження»

Виконавець розпочинає примусове виконання рішення на підставі виконавчого документа, зазначеного у статті 3 цього Закону:

1) за заявою стягувача про примусове виконання рішення;

2) за заявою прокурора у разі представництва інтересів громадянина або держави в суді;

3) якщо виконавчий документ надійшов від суду у випадках, передбачених законом;

4) якщо виконавчий документ надійшов від суду на підставі ухвали про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду (суду іноземної держави, інших компетентних органів іноземної держави, до повноважень яких належить розгляд цивільних чи господарських справ, іноземних чи міжнародних арбітражів) у порядку, встановленому законом;

5) у разі якщо виконавчий документ надійшов від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

До заяви про примусове виконання рішення стягувач додає квитанцію про сплату авансового внеску в розмірі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати, а за рішенням немайнового характеру — у розмірі одного мінімального розміру заробітної плати з боржника — фізичної особи та в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника — юридичної особи.

Від сплати авансового внеску звільняються стягувачі за рішеннями про:

  • стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин;
  • обчислення, призначення, перерахунок, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;
  • відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;
  • стягнення аліментів;
  • відшкодування майнової та/або моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Від сплати авансового внеску також звільняються державні органи, інваліди війни, інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп, громадяни, віднесені до категорій 1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі їх звернення до органів державної виконавчої служби.

Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов’язок боржника подати декларацію про доходи та майно боржника, попереджає боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

Звертаємо увагу, що одночасно з направленням сторонам постанови про відкриття виконавчого провадження виконавець роз’яснює обов’язок боржника подати відповідну декларацію з посиланням на додаток 1 (про доходи та майно боржника фізичної особи) чи на додаток 2 (про доходи та майно боржника юридичної особи) до Інструкції з організації примусового виконання рішень.

У постанові про відкриття виконавчого провадження за рішенням, примусове виконання якого передбачає справляння виконавчого збору, державний виконавець зазначає про стягнення з боржника виконавчого збору в розмірі, встановленому статтею 27 цього Закону.

За рішенням немайнового характеру виконавець у постанові про відкриття виконавчого провадження зазначає про необхідність виконання боржником рішення протягом 10 робочих днів (крім рішень, що підлягають негайному виконанню).

У разі якщо в заяві стягувача зазначено рахунки боржника у банках, інших фінансових установах, виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження накладає арешт на кошти боржника.

У разі якщо в заяві стягувача зазначено конкретне майно боржника, виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження перевіряє в електронних державних базах даних та реєстрах наявність права власності або іншого майнового права боржника на таке майно та накладає на нього арешт.

На інше майно боржника виконавець накладає арешт в порядку, визначеному статтею 56 цього Закону.

У разі якщо при відкритті виконавчого провадження виконавцем накладено арешт на майно боржника, боржник за погодженням із стягувачем має право передати йому таке майно або реалізувати його та передати кошти від його реалізації стягувачу в рахунок повного або часткового погашення боргу за виконавчим документом.

У разі продажу майна боржника покупець повинен внести кошти за придбане майно на рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Після передачі майна стягувачу або внесення покупцем коштів на рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця арешт з проданого майна боржника знімається за постановою виконавця.

Підписатися
Повідомлення про
guest

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

58 Коментар
більшість голосів
новіше старіше
Вбудовані відгуки
Переглянути всі коментарі
Алла

Добрый день. Оплатили штраф и судебный сбор согласно реквизитам в суде. Предоставили квитанции, но сообщили что дело передано в исполнительную службу. Штраф оплачен не вовремя по причине отсутствия в решении суда сроков оплаты.В исполнительную службу дело ещё не поступило. Как поступить? Обращаться заранее в исполнительную службу? Примут ли оплаченные квитанции?

Спасибо.

Вадим

Добрий день! У мене є виконавчий лист про стягнення з районного відділу ДВС Київської області витрат по сплаті судового збору. Куди мені треба відправляти виконавчий лист та чи потрібно сплачувати авансовий внесок 2% ?

Наталія

У мене є рішення суду про стягнення боргу з боржника та постанова про відкриття виконавчого провадження. У виконавця є дані про місце роботи боржника. В який термін виконавець повинен направити виконавчий лист на утримання боргу та чи повинен н надати мені (стягувачу) копію виконачого листа ? Як правильно написати та на чиє ім'я скаргу на бездіяльність виконавця?

Ігор Драгомерецький

Доброго Дня! Чи звільняються від авансового внеску селищні ради при направленні виконавчого листа? Дякую!

Виталий

Добрый день!

Выиграл суд, мне повредили авто по ДТП.

Виновника признал суд, в итоге апел.суд вынес решение на уплату 2500 грн за матер.ущерб и 3000 грн за моральный ущерб. Выдан исполнительный лист.

Планирую подавать документ в исполнительную службу.

1) Нужен ли авансовый платеж в исп.службу?

2) если да, то это 2% от 5500 грн? или иная сумма

Спасибо!

Ірина

Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, в мене на руках є виконавчий лист про стягнення суми індексації аліментів, який я направила до відповідного відділу ДВС. Через 2.5 місяці я отримала повідомлення про повернення виконавчого документу без прийняття до виконання. Державний виконавець своє рішення мотивувала тим, що я не сплатила авансовий внесок. Чи правомірні дії виконавця?

Завчасно дякую за відповідь.

Константин

ч.8 ст26 Предусмотрена добровольная реализация имущества, после внесения средств на счет ГИС и передачу имущества покупателю исполнитель за постановлением снимает все аресты с реализованного имущества которые были наложены в рамках других производств (которые уже закрытые или только свои? Если только свои то как снимаются иные аресты?

Владимир

Добрый день! Имею на руках исполнительный лист о взыскании денег с воинской части(денежные средства на оплату командировочных)вопросов 2:

1.нужно ли производить оплату авансового взноса если согласно ст.26 судом принято решение о взыскании средств с воинской части за задолженность по оплате командировочных(проезд,проживание,питание) которые оплачивались с моей заработной платы и другими требованими, которые выплывают из трудовых правоотношений

2.должник-юрлицо.Куда лучше обратиться с заявлением?В районную исполнительную службу или в казначейство?

Тетяна

Добрий день.

Чи потрібно сплачувати авансовий внесок при поданні заяви про відкриття виконавчого впровадження якщо боржник Департамент соціальної політики виконавчого органу Київради.Суд зобов'язав Департамент розглянути питання та прийняти рішення щодо встановлення статусу постраюдалої внаслідок ЧАЕС.

Светлана

Чи потрібно сплачувати авансовий внесок при поданні заяви про відкриття виконавчого впровадження на заборгованісь по аліментам? та пеню на заборгованість?

Екатерина

Добрый день, мне ТОВ должно большую сумму денег, в решение суда указано взыскать с этого ТОВ мой долг. исполнительная служба начав свою работу говорит мне что взыскать они не могут, потому что это ТОВ не имеет имущества и на его счетах нули! но оно не банкрот, оно продолжает работать! как быть в этой ситуации? что мне делать и куда обращаться? это ТОВ основало другое ТОВ, могу ли я взыскать с основателя? если нет имущества, и капитала почему тогда его не признают банкротом? есть ли шанс все таки получить свои деньги

Микола

Доброго дня.

Маємо Судовий наказ про стягнення з районного відділу освіти заборгованості за поставлені товари.

Який підрозділ ДВС буде проводити виконавчі дії?

Мария

Здравствуйте. Я подала исполнительный лист о взыскании алиментов в исполн.службу,но мне отказали на основании п. 6 ст. 26 ЗУ «ПВП». Что это значит? И что мне делать дальше?

Олексій

Добрий день. Чи мають сплачувати витрати на проведення експертної оцінки майна органи державної влади (ДФС) у процесі примусового виконання рішення про стягненя податкового боргу???

Юлiя

Добрий день! Менi видано один в/лист про стягнення додаткових витрат на дитину, як компенсацiя та другий — про стягнення щомiсячно додаткових витрат до досягнення дитиною повнолiття. Чи потрiбно сплачувати авансовий внесок? В/лист про стягнення алiментiв вже э на виконаннi, в заявi писати про долучення до виконавчого провадження?

Віталій

Добрий день. Після звернення у виконавчу службу по рішенню Господарського суду та сплати авансового внеску боржник сплатив заборговану суму, як тепер діяти щоб мені повернули авансовий платіж (сума більше 2000грн), до кого звертатися

Аліна

Добрий день.Як правильно оформити документи,про те що заборгованість по аліментам 8 місяців.Добровільно сплачувати чоловік відмовляється.

Ольга Данилівна

Доброго дня,куди мені слід подати виконавчий лист про зобовязання МВС України прийняти рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 421000 грн у зв"язку З ВСТАНОВЛЕННЯМ І ГРУПИ ІНВАЛІДНОСТІ чоловіку ? Чоловік помер, за ухвалою суду замінено стягувача на мене як дружину померлого та спадкоємця. Чи потрібно мені платити авансовий внесок і скільки? Чи можно буде подати заяву та виконавчий лист поштою, бо я живу не у м.Києві?

Анна

Добрий день. У мене вмконавчий лист на виплату суми судових витрат на користь позивача. Чи можу я сплачуватми частково, якщо судом непризначено суму за місяць.

Дмитрий

Добрый вечер, есть исполнительный лист на обязывания выполнения действий к уполномоченному лицу Фонда гарантирования, но в нём не указан код Юридического лица. В связи с тем, что выполнить должно лицо, а не сам фонд, а само лицо может смениться, через определённый промежуток времени, ну и нет уверенности, что оно Юридическое. Как быть?

Юлия

Подскажите, как происходит сама процедура продажи арестованного имущества, предусмотренная в п.8. этой статьи, интересует механизм, ведь если арест в Государственном реестре имущественных прав, сделку с арестом оформить у нотариуса невозможно, нотариус будет выносить постановление про отказе в осуществлении нотариального действия, это запрещение на проведение такой сделки.

«У разі продажу майна боржника покупець повинен внести кошти за придбане майно на рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Після передачі майна стягувачу або внесення покупцем коштів на рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця арешт з проданого майна боржника знімається за постановою виконавця.»

Ігор

Доброго дня!Є виконавчий лист про стягнення з держави Російської Федерації моральну та майно у шкоду. Як його реалізувати на території України. Дякую

Ігор

Добрий день. Прийшло виконавче провадження на штраф, який я вчасно заплатив. До державного виконавця я приніс квитанцію, її в мене забрали, залишили підписану копію. Але сказали, що я повинен оплатити витрати виконавчого провадженння. Я повинен оплачувати витрати? Штраф я ж заплатив вчасно. Дякую

Дмитрий

Здравствуйте. Не могу найти ответ на вопрос — Являюсь инвалидом войны 3 группы, по решению суда в отношении меня открыт исполнительный лист, я исправно погашаю задолженность, но с меня дополнительно удерживается сумма военного сбора — законно ли это. Спасибо.

Костянтин

Добрий день. Декілька місяців назад був суд, після суда я сплатив штраф та судовий збір, є квитанції. Але недавно отримав виконавче провадження на судовий збір. Відправив електронний лист своєму виконавцю згідно з законодавством, підкріпив квитанції Це має якусь юридичну силу ?. Але відповіді не отримав, дзвонив більше 10-ти разів на номер якій вказаний ніхто не бере слухавку. Не розумію, одразу відкрили провадження, нічого не з'ясували та не перевірили.

Підкажіть будь ласка як діяти, для того, щоб закрили виконавче провадження і не бути боржником ?

Сергій

Добрый день.

Подскажите пожалуйста, у меня есть все постанови про закрытия моего ВП_56387286. Меня даже нет в едином реестре должников. Но приехав в ГАИ для переоформления документов, там в компьютере они увидели что одно дело так и не закрыто на отстрел резиновых пуль и висит как відкрите провадження. Хотя у меня есть постанова и по этому пункту про закрытие. Кто и каким образом должен где-то убрать галочку, чтоб закрылось это дело. Уже 4 месяца не могу закрыть этот вопрос.

Станислав

Если я являюсь покупателем арестованного имущества, вношу сумму на счет частного исполнителя, за погашение долга перед банком. И в случае, если нотариус по каким либо другим причинам не может провести сделку купли-продажи. Как осуществляется процедура возврата средств, которые я перевел на счет частного исполнителя?

Юрій

Добрый день. Я узнал об испонительном производстве в отношении себя с 2016 года, но также узнал что взыскатель (Юридическое лицо) прекратило свою деятельность (закрылось) в 2019 году, как я понимаю оплатить я должен на счет исполнительной службы? Не возникнут в связи с этим дополнительные сложности?

Gary

Если вам нужна финансовая помощь для бизнеса или для каких-либо других целей, свяжитесь с ними по электронной почте для получения более подробной информации: garysteve16 (a) gmail.com

Александр

Здравствуйте! Есть исполнительный лист по взысканию денежных средств с мошеннического ООО которое якобы занимается продажей авто, сельхозтехники в кредит. Я в Днепре, а ООО в Киеве, хочу отправить ИЛ письмом, но тут проблемка: нужна еще квитанция об уплате АВАНСОВОГО ВЗНОСА 2 % от суммы взыскания, а это немаленькая сумма. Я ЯВЛЯЮСЬ УБД, эта категория не прописана четко в ст.26, есть инвалиды войны. Огромное спасибо за помощь.