Стаття 27 Закону України «Про виконавче провадження»

Стаття 27 ЗУ Про виконавче провадженняСтаття 27. Виконавчий збір

1. Виконавчий збір — це збір, що справляється на всій території України за примусове виконання рішення органами державної виконавчої служби.

Виконавчий збір стягується з боржника до Державного бюджету України.

2. Виконавчий збір стягується державним виконавцем у розмірі 10 відсотків суми, що підлягає примусовому стягненню, поверненню, або вартості майна боржника, що підлягає передачі стягувачу за виконавчим документом, заборгованості із сплати аліментів.

3. За примусове виконання рішення немайнового характеру виконавчий збір стягується в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника — фізичної особи і в розмірі чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника — юридичної особи.

4. Державний виконавець виносить одночасно з постановою про відкриття виконавчого провадження постанову про стягнення виконавчого збору (крім виконавчих документів про стягнення аліментів).

За виконавчими документами про стягнення аліментів за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців, державний виконавець нараховує виконавчий збір із заборгованості зі сплати аліментів.

У подальшому державний виконавець зобов’язаний нараховувати виконавчий збір щомісяця у розмірі, визначеному частиною другою цієї статті, залежно від розміру простроченого щомісячного аліментного платежу.

Постанова про стягнення виконавчого збору за виконавчими документами про стягнення аліментів виноситься державним виконавцем після погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі або у разі повернення виконавчого документа стягувачу чи закінчення виконавчого провадження на підставі розрахунку про його нарахування.

Стягнутий виконавчий збір перераховується до Державного бюджету України протягом трьох робочих днів з дня надходження на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби.

5. Виконавчий збір не стягується:

1) за виконавчими документами про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів (крім виконавчих документів про стягнення аліментів, за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців), накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог, за виконавчими документами, що підлягають негайному виконанню;

2) у разі виконання рішень Європейського суду з прав людини;

3) якщо виконання рішення здійснюється за рахунок коштів, передбачених бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду в порядку, встановленому Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»;

4) за виконавчими документами про стягнення виконавчого збору, стягнення витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених виконавцем відповідно до вимог цього Закону;

5) у разі виконання рішення приватним виконавцем;

6) за виконавчими документами про стягнення заборгованості, яка підлягає врегулюванню відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" та Закону України "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу", а також згідно з постановами державних виконавців, винесеними до набрання чинності зазначеними законами.

6. У разі наступних пред’явлень державному виконавцю до виконання виконавчого документа виконавчий збір стягується в частині, що не була стягнута під час попереднього виконання.

7. У разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, виконавчий збір не стягується, а стягнутий виконавчий збір підлягає поверненню.

8. Під час передачі виконавчого документа від органу державної виконавчої служби приватному виконавцю виконавчий збір не стягується, якщо він не був стягнутий на момент передачі.

У разі стягнення частини виконавчого збору на момент передачі виконавчого документа приватному виконавцю стягнута частина виконавчого збору поверненню не підлягає.

9. Виконавчий збір не стягується у разі закінчення виконавчого провадження на підставі пункту 9 частини першої статті 39 цього Закону, якщо рішення було виконано до винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, та у разі закінчення виконавчого провадження на підставі пункту 17 частини першої статті 39 цього Закону. Виконавчий збір не стягується із сум податкового боргу (у тому числі штрафних санкцій та пені) та недоїмки зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у разі їх списання згідно з пунктами 2-3, 2-4 та підпункту 26.2 пункту 26 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України та пунктом 9-15 розділу VIII Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

10. Виконавчий збір не стягується, якщо інше не передбачено угодою про врегулювання спору (мировою угодою), укладеною між іноземним суб’єктом та державою Україна на будь-якій стадії урегулюваня спору або розгляду справи, включаючи стадію визнання та виконання рішення, відповідно до якої виконавчий документ не підлягає виконанню або покладені виконавчим документом на боржника зобов’язання підлягають припиненню.

За наявності обставин, визначених абзацом першим цієї частини, виконавче провадження, відкрите на підставі постанови про стягнення виконавчого збору, у тому числі до дати укладення такої угоди, підлягає закінченню відповідно до пункту 19 частини першої статті 39 цього Закону.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо застосування виконавцями положень ЗУ «Про виконавче провадження»

Положеннями вказаної статті визначено поняття виконавчого збору, випадки коли виконавчий збір підлягає стягненню та випадки нестягнення виконавчого збору.

Частиною першої вказаної статті Закону визначено, що виконавчий збір — це збір, що справляється на всій території України за примусове виконання рішення органами державної виконавчої служби. Виконавчий збір стягується з боржника до Державного бюджету України.

Виконавчий збір стягується державним виконавцем у розмірі 10 відсотків суми, що фактично стягнута, повернута, або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом.

Слід звернути увагу, що відповідно до частини 5 статті 26 у постанові про відкриття виконавчого провадження за рішенням, примусове виконання якого передбачає справляння виконавчого збору, державний виконавець зазначає про стягнення з боржника виконавчого збору в розмірі, встановленому статтею 27 цього Закону (з огляду на те, що виконавчим документом визначено суму яка підлягає стягненню на користь стягувача у повному обсязі, та виходячи із завдань органів державної виконавчої служби та приватних виконавців щодо своєчасного та повного виконання рішень, у постанові про відкриття виконавчого провадження зазначається сума виконавчого збору у розмірі 10 відсотків від суми, яка зазначено у виконавчому документі та яка повинна бути стягнута на користь стягувача за виконавчим документом у повному обсязі).

При цьому постанова про стягнення виконавчого збору як окремий виконавчий документ виноситься у випадках передбачених ч.3 статті 40 цього Закону).

Окрім того слід звернути увагу, що за примусове виконання рішення немайнового характеру виконавчий збір стягується в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника — фізичної особи і в розмірі чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника — юридичної особи.

Виконавчий збір перераховується до Державного бюджету України протягом трьох робочих днів з дня надходження на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби.

Положеннями вказаної статті закону визначено випадки коли виконавчий збір не стягується, а саме:

1) за виконавчими документами про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог, за виконавчими документами, що підлягають негайному виконанню;

2) у разі виконання рішень Європейського суду з прав людини;

3) якщо виконання рішення здійснюється за рахунок коштів, передбачених бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду в порядку, встановленому Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»;

4) за виконавчими документами про стягнення виконавчого збору, стягнення витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених виконавцем відповідно до вимог цього Закону;

5) у разі виконання рішення приватним виконавцем.

У разі наступних пред’явлень державному виконавцю до виконання виконавчого документа виконавчий збір стягується в частині, що не була стягнута під час попереднього виконання.

Необхідно також зазначити, що у разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, стягнутий виконавчий збір підлягає поверненню.

Під час передачі виконавчого документа від органу державної виконавчої служби приватному виконавцю виконавчий збір не стягується, якщо він не був стягнутий на момент передачі.

У разі стягнення частини виконавчого збору на момент передачі виконавчого документа приватному виконавцю стягнута частина виконавчого збору поверненню не підлягає.

Виконавчий збір не стягується у разі закінчення виконавчого провадження на підставі пункту 9 частини першої статті 39 цього Закону, якщо рішення було виконано до винесення постанови про відкриття виконавчого провадження.

Враховуючи можливість домовленостей між стягувачами та боржниками, в даному випадку є обов’язковим, крім листа стягувача про виконання рішення до його пред’явлення на виконання, вимагати підтверджуючи платіжні документи (Слід враховувати, що сторони зобов’язані не пізніше наступного дня письмово повідомляти виконавця про повне чи часткове самостійне виконання рішення ( п. 4 ст. 19 Закону).

Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень у разі пред'явлення до виконання виконавчого документа, за яким надана розстрочка виконання, виконавче провадження відкривається в частині, за якою сплинув строк сплати.

Виконавчий збір та основна винагорода приватного виконавця стягуються із сум (суми), за якими (якою) сплинув строк сплати.

Підписатися
Повідомлення про
guest

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

10 Коментар
більшість голосів
новіше старіше
Вбудовані відгуки
Переглянути всі коментарі
Анастасия

Добрый день! Подскажите пожалуйста,У дедушки с бабушкой есть решение суда про определение способа участия в воспитании ребенка. Они подали исполнительные листы в Исполнительную службу. Гос.исполнитель после закрытия исполнительного производства выдал мне постанову про оплату исполнительного сбора по каждому исполнительному листу. Это законно? Вообще при исполнении таких решений платится исполнительный сбор? Спасибо

Юрий

Доброго времени суток!В 2013 году мне были назначены алименты,которые я исправно платил по сегодняшний ден.При продаже автомобиля узнал что на него наложен арест в связи задолженности по алиментам.Обратившись в ГИС по даному вопросу мне объяснили что у них за этот период (с 2013 по 2018г)нет никакой отчетности по моим платежам.Я тогда пригласил бывшую супругу которая подтвердила отсутствие задолженности по алиментам и что она забирает свое заявление.Так как спорный вопрос между мной и бывшей супругой отсутствует и таким образом на 3.12.18 года долг составляет 0 грн.начальник Солонянского управления ГИС сказал что за справкой для мрео я могу зайти на след.день.Так как…  Детальніше »

Анастасия

Добрый день! Подскажите пожалуйста,У дедушки с бабушкой есть решение суда про определение способа участия в воспитании ребенка где указано время для их общения с внуком. Но они требуют им передавать ребёнка и по этому подали исполнительные листы в Исполнительную службу. Гос.исполнитель после закрытия исполнительного производства выдал мне постановление про оплату исполнительного сбора по каждому исполнительному листу. Если исполнение решения не предусматривает применение мероприятий принудительного исполнения решения Это законно? Вообще при исполнении таких решений платится исполнительный сбор? Спасибо

Олена

Доброго дня. Відділ примусового виконання судових рішень відкрив виконавче провадження та одночасно виніс постанову про стягнення виконавчого збору та стягнення виконавчих витрат. Нами рішення суду виконано ще до відкриття провадження та отримання виконавчого листа. Виконавчу службу повідомлено, що рішення суду виконано в повному обсязі та в добровільному порядку та надано підтвердження про його винонання, але виконавча служба не закінчує провадження та вимагає сплатити виконавчі витрати. Чи даний факт є законним, якщо ні то на яких підставах.