Стаття 71 Закону України «Про виконавче провадження»

Стаття 71 ЗУ Про виконавче провадженняСтаття 71. Порядок стягнення аліментів

1. Порядок стягнення аліментів визначається законом.

Виконавець стягує з боржника аліменти у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімального гарантованого розміру, передбаченого Сімейним кодексом України.

2. За наявності заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці, стягнення може бути звернено на майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника, якщо існує непогашена заборгованість, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

3. Визначення суми заборгованості із сплати аліментів, присуджених як частка від заробітку (доходу), визначається виконавцем у порядку, встановленому Сімейним кодексом України.

4. Виконавець зобов’язаний обчислювати розмір заборгованості із сплати аліментів щомісяця. Виконавець зобов’язаний повідомити про розрахунок заборгованості стягувачу і боржнику у разі:

1) надходження виконавчого документа на виконання від стягувача;

2) подання заяви стягувачем або боржником;

3) надіслання постанови на підприємство, в установу, організацію, до фізичної особи — підприємця, фізичної особи, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію чи інші доходи;

4) надіслання виконавчого документа за належністю до іншого органу державної виконавчої служби;

5) припинення виконавчого провадження;

6) закінчення виконавчого провадження.

5. У разі виїзду боржника на постійне проживання до держави, з якою Україна не уклала договорів про надання правової допомоги, за рішенням суду до виїзду боржника за кордон стягнення аліментів здійснюється за весь період до досягнення дитиною повноліття.

6. У разі стягнення аліментів як частки заробітку (доходу) боржника на підприємстві, в установі, організації, фізичної особи, фізичної особи — підприємця відрахування здійснюються з фактичного заробітку (доходу) на підставі постанови виконавця.

Якщо стягнути аліменти в зазначеному розмірі неможливо, підприємство, установа, організація, фізична особа — підприємець, фізична особа, які проводили відрахування, нараховують боржнику заборгованість із сплати аліментів.

7. Після закінчення строку, передбаченого законом для стягнення аліментів, за відсутності заборгованості із сплати аліментів підприємство, установа, організація, фізична особа — підприємець, фізична особа, які проводили відрахування, повертають виконавцю постанову про стягнення аліментів з відміткою про перерахування в повному обсязі стягувачу присуджених йому сум аліментів. Якщо відраховані з боржника суми аліментів не були перераховані стягувачу, виконавець письмово повідомляє стягувачу про розмір заборгованості, що утворилася, та роз’яснює йому права на звернення з позовом до підприємства, установи, організації, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію чи інші доходи, якщо така заборгованість утворилася з їхньої вини.

8. Спори щодо розміру заборгованості із сплати аліментів вирішуються судом за заявою заінтересованої особи у порядку, встановленому законом.

9. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державний виконавець виносить вмотивовані постанови:

 • про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України — до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
 • про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами — до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
 • про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, — до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
 • про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання — до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

Якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, постанови, зазначені у пунктах 1-4 цієї частини, виносяться державним виконавцем за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці.

Постанови, зазначені у пунктах 1-4 цієї частини, надсилаються сторонам для відома не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення.

Постанови, зазначені у пунктах 1-4 цієї частини, направляються до виконання відповідними органами після закінчення строку, визначеного частиною п’ятою статті 74 цього Закону, для оскарження рішення, дії виконавця, якщо рішення, дії виконавця не були оскаржені.

У разі оскарження рішення, дії виконавця, постанови, зазначені у пунктах 1-4 цієї частини, якщо їх не скасовано, підлягають виконанню відповідними органами після розгляду справи відповідним судом.

10. Тимчасове обмеження боржника у праві керувати транспортними засобами не може бути застосовано в разі:

 • якщо встановлення такого обмеження позбавляє боржника основного законного джерела засобів для існування;
 • використання боржником транспортного засобу у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні боржника особи з інвалідністю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю;
 • проходження боржником строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або якщо боржник проходить військову службу та виконує бойові завдання військової служби у бойовій обстановці чи в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 • розстрочення або відстрочення сплати заборгованості за аліментами у порядку, встановленому законом.

11. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці, виконавець роз’яснює стягувачу право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.

12. У разі наявності в діях боржника ознак адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, державний виконавець складає протокол про адміністративне правопорушення та надсилає його для розгляду до суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби.

13. Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів видається органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем на вимогу стягувача протягом трьох робочих днів у випадках, встановлених законом.

Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів дійсна протягом одного місяця з дня її видачі.

Форма довідки встановлюється Міністерством юстиції України.

14. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за один рік, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 20 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за два роки, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 30 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три роки, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 50 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів.

У подальшому постанова про накладення штрафу у розмірі, визначеному абзацом першим цієї частини, виноситься виконавцем у разі збільшення розміру заборгованості боржника на суму, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за один рік.

Суми штрафів, передбачених цією частиною, стягуються з боржника у порядку, передбаченому цим Законом, і перераховуються стягувачу.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо застосування виконавцями положень ЗУ «Про виконавче провадження»

Державний виконавець при виконанні виконавчих документів про стягнення аліментів повинен:

1) обчислювати розмір заборгованості із сплати аліментів щомісяця, при цьому розрахунок заборгованості має містити суму заробітної плати та інших доходів боржника, що залишилася після утримання податків, відсоток або частку заробітку (доходу), визначений виконавчим документом, загальну суму заборгованості;

2) повідомляти про розрахунок заборгованості стягувачу і боржнику у разі:

 • надходження виконавчого документа на виконання від стягувача;
 • подання заяви стягувачем або боржником;
 • надіслання постанови за місцем роботи боржника;
 • надіслання виконавчого документа до іншого органу державної виконавчої служби;
 • закінчення виконавчого провадження;

3) перевіряти майновий стан боржника, якщо розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за три місяці зі сплати аліментів, з одночасним накладенням арешту на майно боржника;

4) у разі якщо за рішенням про стягнення періодичних платежів (аліментів) розмір заборгованості боржника перевищує суму відповідних платежів за три місяці, вносити до Автоматизованої системи виконавчого провадження відомості про заборгованість боржника та в день встановлення факту відсутності заборгованості вносити до цієї системи дані внести до Системи дані про відсутність такої заборгованості;

5)  звертатися до з поданням про винесення ухвали про розшук боржника суду у разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування чи місцезнаходження боржника;

6) у разі ухилення боржника від виконання рішення  звертатися до суду, за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України до погашення заборгованості за рішеннями про стягнення аліментів;

7) за наявності заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за три місяці — надсилати  стягувачу письмове роз’яснення про право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинення кримінального правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.

Виконавцям слід врахувати, що:

1) у разі якщо боржник отримує заробіток (доходи) у різних місцях, відрахування аліментів із кожного виду виплат здійснюється за окремими постановами про стягнення аліментів згідно з розміром утримання, визначеним виконавчим документом;

2) якщо з боржника слід стягувати аліменти на утримання трьох і більше дітей, а також якщо наявна заборгованість зі сплати аліментів за минулий час, то виконавець у постанові зазначає про стягнення 50% із заробітку боржника для забезпечення поточних платежів. Заборгованість за минулий час у таких випадках може бути погашена шляхом звернення стягнення на майно боржника.

3) виконавець закінчує виконавче провадження про стягнення аліментів після закінчення передбаченого законом строку їх стягнення за умови, що сума аліментів стягнена в повному обсязі. Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття;

4) у разі наявності заборгованості, яка виникла на момент закінчення встановленого строку для стягнення аліментів, її стягнення проводиться у загальному порядку, визначеному Законом;

5) у разі якщо місце проживання особи, на користь якої стягнено аліменти, невідоме, утримані з боржника суми зараховуються на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби. У цьому випадку виконавець повинен вживати заходів до встановлення місця проживання особи, на користь якої стягнено аліменти.

6) у випадку, якщо боржник не працює і сплачує аліменти самостійно, квитанції (або їх завірені копії) про перерахунок аліментів надаються виконавцю не пізніше наступного робочого дня після сплати та долучаються до матеріалів виконавчого провадження.

33
Залишити коментар

avatar
  Підписатися  
новіше старіше
Повідомлення про
Татьяна
Гість
Татьяна

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, может ли получатель алиментов затребовать выплату долга по алиментам (около 6 лет) путем отчуждения и/или продажи имущества должника, если:

— за период неуплаты алиментов должник приобрел квартиру общей стоимостью которая соответствует сумме задолженности по выплате алиментов на тот период (должник — 100% владелец квартиры),

— сейчас начал выплачивать текущие алименты в размере 1600 грн (как безработный) и 1000 грн в месяц в счет погашения задолженности.

Если могу, то какой документ и куда необходимо мне подать.

Буду признательна за ответ

Елена
Гість
Елена

Добрый день!

Подскажите пожалуста.Если алименщик афицыально нигде не работает,ему исполнитель начислил плату алиментов по среднему зароботку, по району. Он подает в суд иск, о том чтобы платить 50% отпрожиточного минимума на ребенка. И ссылается на непостоянный и минимальный доход. При этом ездит на машине по доверинности, 5-6 раз в год в г. Воронеж РФ. Где имеет семью и оплачивают жилье взятое в кредит.

Возможно ли в суде добиться того чтоб, плательщик оплачивал по среднему заработку, а не 50% от прожиточного минимума на ребенка?

Юлия
Гість
Юлия

Добрый день, подскажите, не платит алименты год ,сумма задолженности на двух детей 24000 грн, кто должен подавать в полицию о розыске должника? Мой исполнитель настаивает на том, что заявление подавать должна я, но в полиции мене уже 3 раз отказывают о возбуждении дела о розыске.По месту прописке бывший муж не проживает.

Людмила
Гість
Людмила

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Мой муж платит бывшей жене алименты на ребенка с 2009 года. Платит регулярно, но не через предприятие, а самостоятельно. В мае ему пришло письмо из исполнительной службы, что он не плательщик и что у него задолженность за 2017—2018 гг. Его внесли в список неплательщиков. В данный момент его бывшая жена подала заявление в исполнительную службу заявление, чтобы пересчитали задолженность за весь период, то есть за 9 лет. Она не предоставляет чеки о том, что он платил алименты, а у него соответственно нет всех чеков за 9 лет! Как быть в этой ситуации? Выплачивать второй раз алименты…  Детальніше »

Людмила
Гість
Людмила

Еще раз спасибо за Вашу консультацию!

Максим
Гість
Максим

добрый день Подскажите я плачу алименты но есть долг за алименты старый. У меня нет некоторых чеков так как переводил через банкомат и бывало что нет бумаги для печати чека. Прошу бывшую жену дать выписку с карты дочери о том что я перевожу средства чтоб судебный исполнитель сверился с чеками. она отказывает. А судебный исполнитель мне насчитал задолжность в 52850 грн а у бывшей розчет что я должен 27500грн Подскажите что делать у меня запрет на выезд из страны а мне нада лететь в Италию по работе на неделю. я не отказываюсь выплатить долг ровными частями ежемесечно. Скажите как быть…  Детальніше »

Елена
Гість
Елена

Здраствуйте, подскажите пожалуйста, согласно нового закона 8296, изменения которого вступают в силу с 28.08.18, автоматом будут пересчитывать минимальный размер алиментов с 30% до 50%, сейчас получаю ¼, но не менее 30% от прожиточного минимума, на повышение не подавала.

Игорь
Гість
Игорь

Добрый день. Подскажите пожалуйста, я не безработный и алименты перечислял сам, чеки все есть(я не знал что их нужно относить в исполнительную службу), но недавно мне пришло письмо что я должен выплать задолжность за три года. Пошел в исполн. службу разобраться с чего бы это. Мне сказали что новым законам их заставили насчитать задолженности от средней зарплаты по региону. Я сказал что платил и чеки есть, исполнитель сказал что пересчитает и даст новую сумму. Я пришел за этим и он мне говорит что долг будет за весь период(7лет). Снова сказал что посчитает с вичитом выплат по чекам. И вот я…  Детальніше »

Ирина
Гість
Ирина

Добрый день. Подскажите пожалуйста, получаю алименты, как с безработного, 1\4 от з\п по региону, бывший муж оформился ФОП, сообщать в исполнительную службу не собирается, платит дальше, как безработный, нужно ли мне сообщать в исполнительную или им придет какое нибудь уведомление о его доходах. Спасибо за ответ.

Александр
Гість
Александр

А КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕСЧИТАТЬ АЛИМЕНТЫ,ЕСЛИ Я НЕ РАБОЧИЙ ПЛАТИЛ ½ ПРОЖИТОЧНОГО НА РЕБЕНКА А исполнитель НАСЧИТЫВАЕТ ¼ от всех доходов по среднему прожиточному 8500—2125,и налажил арест на имущество которое у меня в залоге.

Максим
Гість
Максим

Добрый день! Подскажите пожалуйста такой вопрос, я плачу алименты на дочку с 2011 года, дочке сейчас 15 лет, в 2015 году бывшая жена вышла замуж, забрала дочь и уехала на ПМЖ в Россию к мужу, на Украину 3 года не приезжает и дочь не привозит, алименты получает бабушка ребенка по доверенности бывшей жены. Должен ли я вообще платит алименты на ребенка, если они на неё не тратятся. Спасибо Вам за ответ.

Оксана
Гість
Оксана

добрый день!

подскажите как поступить в данной ситуации.Мой бывший муж не оплачивает алименты уже 3 года на двоих деток, при этом работает не официально. Я знаю данные где он работает , жилья у него нет прописан в доме у родителей. В исполнительной службе его найти не могут. Что делать куда можно обратиться?

Ольга
Гість
Ольга

Здравствуйте! Подскажите как можно узнать почему не идут выплаты алиментов, хотя исполнительное производство запущенно 30.08.18?дозвонится не могу...Спасибо за ответ!!!

Денис
Гість
Денис

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, плачу алименты на сына с 2015 года, суд присудил ¼, но не менее 30% от прожиточного минимума, т.к. получаю минимальную з/п, удерживали 749,25 грн. С сентября пришёл на предприятие новый исполнительный лист уже на ¼, но не менее 50% от прожиточного минимума и бухгалтер удержала 972 грн. Имела ли право исполнительная служба менять самостоятельно размер алиментов и могу ли я обратиться в суд на уменьшение размера алиментов, если я во втором браке имею 2 детей или меньше 50% от прожиточного минимума суд не присудит первому ребенку.

Назар
Гість
Назар

Добрый вечер, подскажите пожалуйста, исполнительный лист на алименты находится в исполнительной службе, платил алименты самостоятельно, сейчас устроился на работу официально и получаю минимальную з/п, могу ли я платить и дальше алименты самостоятельно, только уже не по средней з/п по региону, а от полученной минимальной или если официально, то только бухгалтер фирмы обязан платить.

Олеся
Гість
Олеся

Добрый день! В 2010-м подала на алименты, суд назначил 25% от средней з/п по региону. 7 лет бывший муж ничего не платил, сейчас начал выплачивать по 2000—3000 грн/мес. а долг остался. Вопрос: нужно ли мне писать заявление в исполнительную о начислении штрафной пени по новым изменениям в законе?

людмила
Гість
людмила

скажіть будь ласка я отримувала аліменти через поштовий переказ чи можу я отримати копії квитанцій у виконавця так як на пошті мені квитанції не видавали а відповідач надав у виконавчу копії квитанцій незавірені . які мають бути вказані обовязкові дані в квитанції

людмила
Гість
людмила

підкажіть будь ласка ще одне питання заборгованість 2 роки хто має нарахувати штраф за несплату аліментів

Вікторія
Гість
Вікторія

Доброго дня! прошу надіслати форму листа-повідомлення в якій можна подати відомості про особу в якої заборгованість по аліментах. В якому вигляді повинні надіслати відповідь: оригінал поштою, факс чи скан-копію на Вашу ел.адресу?