Стаття 74 Закону України «Про виконавче провадження»

Стаття 74 ЗУ Про виконавче провадженняСтаття 74. Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби

1. Рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом.

2. Рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів, можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом.

3. Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця також можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. Рішення, дії та бездіяльність начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, можуть бути оскаржені до керівника органу державної виконавчої служби вищого рівня.

Начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, при здійсненні контролю за рішеннями, діями державного виконавця під час виконання рішень має право у разі, якщо вони суперечать вимогам закону, своєю постановою скасувати постанову або інший процесуальний документ (або їх частину), винесені у виконавчому провадженні державним виконавцем, зобов’язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, встановленому цим Законом.

Начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або виконавець з власної ініціативи чи за заявою сторони виконавчого провадження може виправити допущені у процесуальних документах, винесених у виконавчому провадженні, граматичні чи арифметичні помилки, про що виноситься відповідна постанова.

Керівник вищого органу державної виконавчої служби у разі виявлення порушень вимог закону визначає їх своєю постановою та надає доручення начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, щодо проведення дій, передбачених абзацами другим і третім цієї частини.

4. Скарга у виконавчому провадженні подається виключно у письмовій формі та має містити:

1) найменування органу державної виконавчої служби, до якого вона подається;

2) повне найменування (прізвище, ім’я та по батькові) стягувача та боржника, їхні місця проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (прізвище, ім’я та по батькові) представника сторони виконавчого провадження, якщо скарга подається представником;

3) реквізити виконавчого документа (вид документа, найменування органу, що його видав, день видачі та номер документа, його резолютивна частина);

4) зміст оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності та посилання на порушену норму закону;

5) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дня подання скарги.

5. Рішення та дії виконавця, посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені протягом 10 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів. Рішення виконавця про відкладення проведення виконавчих дій може бути оскаржене протягом трьох робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо застосування виконавцями положень ЗУ «Про виконавче провадження»

Статтю передбачено оскарження рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення до суду, який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом.

Оскарження рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів, до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом.

Відповідно до частини третьої статті 74 Закону рішення, дії або бездіяльність державного виконавця також можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець.

Рішення, дії та бездіяльність начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, можуть бути оскаржені до керівника органу державної виконавчої служби вищого рівня.

Слід звернути увагу, що начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, при здійсненні контролю за рішеннями, діями державного виконавця під час виконання рішень має право у разі, якщо вони суперечать вимогам закону, своєю постановою скасувати постанову або інший процесуальний документ (або їх частину), винесені у виконавчому провадженні державним виконавцем, зобов’язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, встановленому цим Законом.

Начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або державний виконавець з власної ініціативи чи за заявою сторони виконавчого провадження може виправити допущені у процесуальних документах, винесених у виконавчому провадженні державним виконавцем, граматичні чи арифметичні помилки, про що виноситься відповідна постанова.

Керівник вищого органу державної виконавчої служби у разі виявлення порушень вимог закону визначає їх своєю постановою та надає доручення начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, щодо проведення дій, передбачених абзацами другим і третім цієї частини.

Обовязкові вимоги до скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця.

Скарга у виконавчому провадженні подається виключно у письмовій формі та має містити:

1) найменування органу державної виконавчої служби, до якого вона подається;

2) повне найменування (прізвище, ім’я та по батькові) стягувача та боржника, їхні місця проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (прізвище, ім’я та по батькові) представника сторони виконавчого провадження, якщо скарга подається представником;

3) реквізити виконавчого документа (вид документа, найменування органу, що його видав, день видачі та номер документа, його резолютивна частина);

4) зміст оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності та посилання на порушену норму закону;

5) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дня подання скарги.

Необхідно звернути увагу на строки оскарження.

Рішення та дії виконавця, посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені протягом 10 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.

Рішення виконавця про відкладення проведення виконавчих дій може бути оскаржене протягом трьох робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.

Слід звернути увагу на те, що відповідно до ст. 386 ЦПК України скарга на рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення до суду, розглядається у десятиденний строк у судовому засіданні.

Відповідно розгляд скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця не повинен перевищувати десяти днів. За результатами розгляду скарги виноситься постанова відповідно до розділу ХІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень.

Потребує уточнення питання, чи підлягає розгляду скарга, подана у виконавчому провадженні, після закінчення строків, встановлених законом строків.

По-перше, у разі надходження скарги з порушеним строком, обов’язково слід звертати увагу на обставини, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів, та у разі наявності поважних причин пропуску строків, розглянути скаргу у встановленому порядку.

В разі, якщо скарга на рішення та дії виконавця, посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення подана з порушенням строків визначених частиною 5 статті 74 Закону України «Про виконавче провадження», слід допускати, що скарга залишається без розгляду, про що повідомляється заявнику із роз’ясненням підстав.

Разом з цим начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, зобов’язаний здійснювати контроль за рішеннями, діями державного виконавця під час виконання рішень, має право у разі, якщо вони суперечать вимогам закону, своєю постановою скасувати постанову або інший процесуальний документ (або їх частину), винесені у виконавчому провадженні державним виконавцем, зобов’язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, встановленому цим Законом.

В кожному конкретному випадку начальник повинен перевіряти факти, викладені у скарзі та вживати заходи щодо усунення виявлених порушень.

Слід зазначити, що відповідно до статті 12 Закону України «Про звернення громадян» вимоги Закону України «Про звернення громадян» не поширюються на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений Законом України «Про виконавче провадження», однак відповідно до статті 40 Конституції України передбачено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Крім того статтями 5, 6 Закону України «Про інформацію» передбачено право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Тому при розгляді заяв, клопотань повинні дотримуватись вимог Конституції України, та Закону України «Про інформацію».

Підписатися
Повідомлення про
guest

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

6 Коментар
більшість голосів
новіше старіше
Вбудовані відгуки
Переглянути всі коментарі
Владимир

ок но штраф оплачен уже как месяц назад где саравидливость ребёнку пришлось ити самой дамой потому то я незмог скинуть з карты на карту средства заблаковани ну а ребёнок 12 лет ищол домой 24 км и нечем забрать било ищол на встречу и я захишал Украину 3роки в зоне АТО иООС на Луганск а украинские диржава только так к людям относятся как к сабакам спасибо

Олександр Бойко

У жовтні писав заяву на довідку про несплату аліментів. Оскільки мешкаю в іншому місті, вказував відправити на пошту. Вже майже 3 місяці чекаю довідку, не зважаючи на те, що на початку грудня знову приїздив і держвиконавець пообіцяла відправити по НоваПошті на наступний день.


Таке зневажливе відношення до громадян не припустиме! Довідка робиться 5 хвилин.

Владимир

в течении скольких дней на адрес истца направляется постановление о окончании исполнительного производства

Руслан

Привет почему у меня сняли деньги

Бебешко Тетяна Павлівна

Скарка на працю виконавців Солом'янський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)Адреса знаходження: 03186, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 76-А.Телефон: (044) 351-46-40, (044) 351-46-39, (044) 351-46-41, +38 (063) 729-20-77               Подала в суд на аліменти на утримання сина Бебешко Гліба Ананійовича Справа № 359/1441/20, провадження №2-Н/359/107/2020 судовий наказ 23.03.2020 рок. в зв'язку з ковідом довго віддавали в суді справу цілий рік не могла добитися справи, то на лікарняному, то справа загубилося, то не працювали. За цей час не отримувала не копійки від боржника.               В  квітні 2021 подала документи у Солом'янський районний відділ державної виконавчої служби  зарєгістрували № 65040698 інспектор…  Детальніше »

Last edited 2 років назад by Бебешко Тетяна Павлівна
Владимир

штаф спален уже как месяц а арешт не снято почему геде я могу на писать 300 скарг вету сторону