Етапи виконавчого провадження при стягненні аліментів

Етапи виконавчого провадження при стягненні аліментів

Що повинен здійснити державний виконавець при стягненні аліментів

з/п
Етап

виконавчого провадження
Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу ВППроцесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія)Строк

виконання етапу
1.Початок примусового виконання
1.1Розгляд заяви стягувача про відкриття виконавчого провадження, перевірка наявності підстав для відкриття виконавчого провадження та відповідності виконавчого документа вимогам частини першої статті 4 ЗУ «Про виконавче провадження»

Прийняття рішення про відкриття виконавчого провадження чи повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання
статті 4, 24, 26 ЗУ «Про виконавче провадження» Постанова про відкриття виконавчого провадження (повідомлення про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання)Постанова про відкриття виконавчого провадження – не пізніше наступного робочого дня з дня надходження виконавчого документа до державного виконавця;

повідомлення про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання – протягом трьох робочих днів з дня пред’явлення виконавчого документа
1.2Обчислення розміру заборгованості зі сплати аліментів. стаття 195 Сімейного кодексу України, частина 4 статті 71 ЗУ «Про виконавче провадження», пункт 12 розділу Х Інструкції з організації примусового виконання рішеньРозрахунок заборгованості зі сплати аліментівДень відкриття виконавчого провадження
1.3.Надсилання сторонам виконавчого провадження постанови про відкриття виконавчого провадження та розрахунку заборгованості зі сплати аліментівстаття 28 ЗУ «Про виконавче провадження» -//- Не пізніше наступного робочого дня з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження
2.Звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника
2.1Встановлення інформації про місце роботи (отримання пенсії) боржникаНаказ Міністерства юстиції України від 07.12.2016 № 3596/5Запит до Пенсійного фонду України (направляється за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження)Не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття виконавчого провадження

У разі відсутності інформації — не рідше ніж один раз на три місяці
2.2Встановлення інформації про інші джерела доходів боржника, з яких провадиться утримання аліментів (стипендія, підприємницька діяльність, гонорар, плата за оренду земельної ділянки тощо)Постанова № 146 КМУ, пункт 11 розділу І Інструкції з організації примусового виконання рішеньЗапит до підприємств, установ, організацій, фізичних осіб щодо надання інформації про отримання боржником доходівНе пізніше наступного робочого дня з дня одержання повідомлення про можливі джерела доходів боржника
2.3Відрахування підприємством, установою, організацією, фізичною особою, фізичною особою – підприємцем аліментів із заробітної плати (доходу) боржника та перерахування їх стягувачучастина 1, 3 статті 68 ЗУ «Про виконавче провадження», розділ Х Інструкції з організації примусового виконання рішеньПостанова про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника (щодо кожного місця отримання заробітку (доходу)Направлення постанови — не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації про місце роботи (отримання пенсії) боржника
2.4

Внесення інформації про здійснені відрахування із заробітної плати (інших доходів) боржника до виконавчого документа та автоматизованої системи виконавчого провадження

 

 
Частина 1 статті 69 ЗУ «Про виконавче провадження», пункти 9, 10 розділу Х Інструкції з організації примусового виконання рішень -//- Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до державного виконавця звіту про здійснені відрахування та виплати

 
2.5Перевірка правильності та своєчасності відрахувань із заробітної плати та інших доходів боржника за власною ініціативою державного виконавця, в тому числі за заявою стягувача та у разі якщо звіт про здійснені відрахування не надійшовпункт 4 розділу Х Інструкції з організації примусового виконання рішеньАкт перевірки правильності та своєчасності відрахувань із заробітної плати (інших доходів) боржникаУ разі якщо щоквартальний звіт про здійснені відрахування не надійшов – протягом одного місяця після закінчення строку надання звіту
3.Заходи, що вживаються державним виконавцем у разі якщо виконання рішення про стягнення аліментів не забезпечено шляхом звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника
3.1Щомісячне обчислення розміру заборгованості зі сплати аліментівчастина 4 статті 71 ЗУ «Про виконавче провадження»Розрахунок заборгованості зі сплати аліментівщомісячно
3.2Долучення до матеріалів виконавчого провадження квитанцій (або їх завірених копій) про перерахунок аліментів, у разі якщо боржник не працює і сплачує аліменти самостійнопункт 21 розділу Х Інструкції з організації примусового виконання рішень-//- У день надходження квитанцій або їх завірених копій
3.3Виклик боржника з приводу виконання рішення про стягнення аліментівпункт 14 частини 3 статті 18 ЗУ «Про виконавче провадження»Виклик державного виконавця За необхідності
3.4Привід боржника, який без поважних причин не з’явився на виклик державного виконавця.

Привід боржника здійснюється органами Національної поліції України на підставі ухвали суду про привід боржника
стаття 438 ЦПК України, пункт 14 частини 3 статті 18 ЗаконуПодання до суду про привід боржникаНевідкладно після встановлення факту неявки боржника за викликом державного виконавця
3.5Оголошення розшуку боржника у разі відсутності відомостей про його місце проживання чи перебування.

 
стаття 438 ЦПК України, частина 1 статті 36 ЗУ «Про виконавче провадження»Подання до суду про винесення ухвали про розшук боржникаНевідкладно після встановлення факту відсутності відомостей про місце проживання чи перебування боржника
3.6Заходи, що вживаються державним виконавцем у разі якщо розмір заборгованості боржника зі сплати аліментів перевищує суму платежів за три місяці
3.6.1Включення відомостей про боржника до Єдиного реєстру боржників шляхом внесення до автоматизованої системи виконавчого провадження інформації про заборгованість боржникастаття 9 ЗУ «Про виконавче провадження», пункт 12 розділу Х Інструкції з організації примусового виконання рішень-//- Невідкладно після встановлення факту наявності заборгованості
3.6.2Звернення стягнення на майно боржника (перевірка майнового стану боржника, арешт майна, його вилучення та реалізаціяДодаток
до Положення про автоматизовану
систему виконавчого провадження, частина 2 статті 71 ЗУ «Про виконавче провадження», пункт 12 розділу Х Інструкції з організації примусового виконання рішень
Постанова про арешт майна (коштів) боржника

 

Постанова про опис та арешт майна (коштів) боржника
Перевірка майнового стану – не рідше ніж один раз на два тижні щодо виявлення рахунків боржника, не рідше ніж один раз на три місяці – щодо виявлення нерухомого та рухомого майна.

Постанова про арешт майна (коштів) – не пізніше наступного робочого дня після його виявлення.

Постанова про опис та арешт майна – не пізніше п’ятого робочого дня з дня отримання інформації про його місцезнаходження, а у разі виявлення майна під час перевірки майнового стану боржника за місцем проживання – невідкладно.
3.6.3Роз’яснення стягувачу права на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментівчастина 11 статті 71 ЗУ «Про виконавче провадження», пункт 12 розділу Х Інструкції з організації примусового виконання рішеньПисьмове роз’ясненняНевідкладно після встановлення факту наявності заборгованості
3.7.Заходи, що вживаються державним виконавцем у разі якщо сукупний розмір заборгованості боржника зі сплати аліментів перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання
3.7.1Встановлення тимчасових обмежень боржника у праві:

  • виїзду за межі України,
  • керування транспортними засобами (крім випадків,визначених частиною 10 статті 71 Закону);
  • користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;
  • полювання
частина 9 статті 71 ЗУ «Про виконавче провадження»Постанова про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України

Постанова про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами

Постанова про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії

Постанова про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання

 
Винесення постанов – невідкладно після встановлення наявності у боржника заборгованості
3.7.2Притягнення боржника до адміністративної відповідальності за несплату аліментівчастина 12 статті 71 ЗУ «Про виконавче провадження»Протокол про вчинення боржником адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 1831 Кодексу України про адміністративні правопорушенняСкладання протоколу – невідкладно після встановлення наявності у боржника заборгованості
3.7.3Видача на вимогу стягувача довідки про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконаннячастина 13 статті 71 ЗУ «Про виконавче провадження»Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконанняПротягом десяти днів з дня надходження вимоги стягувача
4.Заходи, що вживаються державним виконавцем у разі погашення боржником заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі
4.1Виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників шляхом внесення до автоматизованої системи виконавчого провадження інформації про відсутність заборгованості зі сплати аліментівчастина 7 статті 9 ЗУ «Про виконавче провадження»-//- День встановлення факту відсутності заборгованості зі сплати аліментів
4.2Зняття арешту з майна боржника (якщо виконання рішення про стягнення аліментів може бути забезпечено в інший спосіб, ніж звернення стягнення на майно боржника)пункт 7 частини 4 статті 59 ЗУ «Про виконавче провадження»Постанова про зняття арешту з майна (коштів) боржникаНе пізніше наступного робочого дня після надходження документів, що підтверджують сплату заборгованості по аліментам у повному обсязі
4.3Скасування (припинення) тимчасових обмежень боржника у праві виїзду за межі України, керування транспортними засобами,

користування зброєю та полювання
наказ Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції України від 30.01.2018 № 64/261/5Постанова про скасування тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України

Постанова про припинення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами

Постанова про припинення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;

Постанова про припинення тимчасового обмеження боржника у праві полювання
Не пізніше наступного робочого дня після надходження документів, що підтверджують сплату заборгованості по аліментам у повному обсязі
5.Закінчення строку, передбаченого законом для стягнення аліментів
5.1Закінчення виконавчого провадження за умови, що сума аліментів стягнена в повному обсязі. Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття.

У разі наявності заборгованості, яка виникла на момент закінчення встановленого строку для стягнення аліментів, її стягнення проводиться у загальному порядку, визначеному Законом

 
пункт 7 частини 1 статті 39 ЗУ «Про виконавче провадження»,

пункт 19 розділу Х Інструкції з організації примусового виконання рішень
Постанова про закінчення виконавчого провадженняВ день закінчення строку, передбаченого для стягнення аліментів
5.2Роз’яснення стягувачу права на звернення до суду з позовом до підприємства, установи, організації, фізичної особи – підприємця, фізичної особи у разі якщо відраховані з боржника суми аліментів не були перераховані з їхньої виничастина 7 статті 71 ЗУ «Про виконавче провадження»Повідомлення про розмір заборгованості з аліментів з роз’ясненням права звернення до суду з позовомНевідкладно після встановлення факту наявності заборгованості

 

Підписатися
Повідомлення про
guest

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

5 Коментар
більшість голосів
новіше старіше
Вбудовані відгуки
Переглянути всі коментарі
Олена

Що робити, якщо виконавча служба зовсім нічого не робить?

Ирина

Добрый день!Подскажите, пожалуйста. Какие мои дальнейшие действия, после открытия исполнительного производства ? Или на этом этапе алименты вступают в силу?

Марина Квасневская

Сколько времени должно пройти, после открытия производственного дела по алиментам, чтоб ответчика внесли в базу должников.Исполнитель сказал через четыре месяца после открытия дела.То есть заявление с исполнительным листом отдано в службу 2июля,а в базу должников занести могут только 2 ноября?

Олексій

добрий день як міни узнать якій у мене долг по елементах?