Порядок доступу державних виконавців до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Порядок доступу державних виконавців до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

1. Цей Порядок визначає умови та підстави для доступу державних виконавців до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр прав) під час примусового виконання рішень відповідно до закону.

У випадку, передбаченому цим Порядком, державні виконавці під час примусового виконання рішень відповідно до закону мають доступ до Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек (далі разом — Реєстри).

2. У цьому Порядку під терміном «користувач» слід розуміти «державний виконавець».

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законі України «Про виконавче провадження», Законі України «Про державну виконавчу службу» та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до них.

3. Доступ користувача до Державного реєстру прав та Реєстрів надається (припиняється) на підставі договору, укладеного між Державною виконавчою службою України, головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі та адміністратором Державного реєстру прав.

4. Адміністратор Державного реєстру прав здійснює організаційні заходи щодо надання користувачу електронного цифрового підпису для роботи з Державним реєстром прав шляхом забезпечення кожного користувача, уповноваженого на роботу з Державним реєстром прав, одним електронним цифровим підписом (разом з посиленим сертифікатом відкритого...ключа,...особистим...ключем із записом на носій інформації), а також особистим ідентифікатором (логіном і паролем).

Пошук відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав у Державному реєстрі прав здійснюється відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141, та за ідентифікаційними даними фізичної або юридичної особи — боржника (ідентифікаційним кодом суб'єкта господарської діяльності — боржника (для юридичних осіб), індивідуальним ідентифікаційним номером боржника (для фізичних осіб — платників податків) або номером і серією паспорта боржника(для фізичних осіб — громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України), прізвищем, ім’ям, по батькові фізичної особи — боржника та назвою юридичної особи — боржника).

У разі відсутності відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав у Державному реєстрі прав користувач під час примусового виконання рішень відповідно до закону користується інформацією про зареєстровані права власності або інші речові права з Реєстру прав власності на нерухоме майно, про обтяження речових прав з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та/або про іпотеки з Державного реєстру іпотек.

Пошук відомостей здійснюється:

  • у Реєстрі прав власності на нерухоме майно за суб’єктом речового права на нерухоме майно;
  • у Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек за ідентифікаційними даними фізичної або юридичної особи, щодо майна якої встановлено обтяження/боржника.

Перед здійсненням пошуку відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав користувач вносить до Державного реєстру прав та Реєстрів відомості про підставу для користування інформацією з Державного реєстру прав та Реєстрів з обов’язковим зазначенням реєстраційного номера відкритого виконавчого провадження в Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень.

За результатом пошуку користувач формує інформаційні довідки з Державного реєстру прав та Реєстрів, які залишаються у виконавчому провадженні.

5. Доступ користувача до Державного реєстру прав та Реєстрів здійснюється безоплатно.

6. Користування інформацією про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав, що міститься у Державному реєстрі прав та Реєстрах, здійснюється користувачем виключно під час примусового виконання рішень у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Забороняється надавати іншим особам за їх зверненням інформацію, отриману відповідно до цього Порядку, крім випадків, встановлених законодавством.

7. Користувач вживає заходів щодо забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав, отриманої згідно з цим Порядком, відповідно до законодавства.

8. Державна виконавча служба України, головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечують:

  • необхідні технічні засоби для організації комп’ютерного робочого місця користувача для роботи з Державним реєстром прав та Реєстрами відповідно до технічних вимог, визначених адміністратором Державного реєстру прав;
  • встановлення ліцензійної операційної системи, що відповідає вимогам, визначеним адміністратором Державного реєстру прав, та ліцензійного антивірусного програмного забезпечення, що має позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації, зареєстрований в Адміністрації Держспецзв’язку, оновлення баз даних такого антивірусного програмного забезпечення;
  • організацію, обслуговування та підтримку каналів зв’язку для доступу до Державного реєстру прав та Реєстрів;
  • проходження користувачами, які будуть працювати з Державним реєстром прав та Реєстрами, навчання роботі з Державним реєстром прав на підставі та в порядку, передбачених відповідним договором, укладеним з адміністратором Державного реєстру прав;
  • застосування та використання користувачами наданих цифрових підписів, сумісних з програмним забезпеченням Державного реєстру прав, для роботи з Державним реєстром прав згідно з вимогами регламенту відповідного акредитованого центру сертифікації ключів;
  • збереження користувачами наданих їм особистих ключів електронного цифрового підпису та ідентифікаторів для доступу до Державного реєстру прав у таємниці та недопущення використання їх іншими особами;
  • негайне інформування адміністратора Державного реєстру прав про випадки та події, що потягли за собою втрату або компрометацію особистого ключа електронного цифрового підпису (будь-яка подія та/або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого використання особистого ключа); втрату контролю щодо особистого ключа через компрометацію пароля, коду доступу до нього тощо; зміну даних, зазначених у посиленому сертифікаті відкритого ключа.

9. Державна виконавча служба України, головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі повинні письмово повідомляти адміністратора Державного реєстру прав про звільнення користувача, який мав доступ до Державного реєстру прав та Реєстрів, не пізніше двох робочих днів з дати його звільнення з метою скасування його ідентифікатора для доступу до Державного реєстру прав, а також звертатись до відповідного акредитованого центру сертифікації ключів для скасування відповідного посиленого сертифіката відкритого ключа.

З оригіналом документа можете ознайомитися тут

Підписатися
Повідомлення про
guest

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

0 Коментар
Вбудовані відгуки
Переглянути всі коментарі