Порядок розшуку боржника — фізичної особи

Порядок розшуку боржника — фізичної особи

1. Загальні положення

1.1. Порядок розшуку боржника — фізичної особи (далі - Порядок) визначає загальні засади організації діяльності територіальних підрозділів служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (далі — підрозділ ГІРФО) з установлення місцеперебування відповідачів у справах за позовами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, на підставі ухвали суду про їх розшук.

1.2. Цей Порядок розроблений відповідно до статей 78, 375 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ), статті 42 Закону України «Про виконавче провадження».

1.3. Розшук громадянина-боржника — це комплекс розшукових заходів, які проводяться з метою встановлення місцеперебування боржника.

1.4. Підрозділи ГІРФО здійснюють розшук:

1.4.1. Відповідачів у справах за позовами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, місцеперебування яких невідоме.

1.4.2. Боржників за виконавчими документами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я або у зв'язку з утратою годувальника, - у разі відсутності відомостей про місце проживання (перебування).
У подальшому в тексті Порядку особи, визначені в підпунктах 1.4.1, 1.4.2, визначаються як боржники.

1.5. Розшук оголошується відповідно за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем проживання (перебування) боржника або за місцем проживання (перебування) стягувача. Ухвалою суду визначається підрозділ внутрішніх справ, на який покладається розшук боржника.

Передоручення розшуку іншому підрозділу ГІРФО здійснюється за наявності обґрунтованих підстав (зокрема при зміні місця проживання стягувача) керівництвом Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (далі - ДДГІРФО).

Якщо стягувач проживає за кордоном, розшук боржника погоджується з ДДГІРФО.

1.6. Оформлення постанови про оголошення розшуку та заведення розшукової справи, закриття розшукової справи, заповнення розшукових, інформаційно-статистичних та облікових карток та інших документів, організаційні основи, планування, аналіз, облік і оцінка розшукової роботи, міждержавний і міжнародний розшук тощо здійснюються відповідно до положень, визначених у наказі МВС від 05.01.2005 N 3 ДСК «Про затвердження Інструкції з організації розшуку обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих осіб та встановлення особи невпізнаних трупів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2005 за N 132/10412.

2. Порядок здійснення розшуку

2.1. Протягом 10 діб з часу отримання ухвали суду про оголошення розшуку боржника (за датою реєстрації в канцелярії органу внутрішніх справ) працівник підрозділу ГІРФО, який за своїми службовими обов'язками відповідає за розшук боржників (далі - працівник), заводить розшукову справу з установлення місцеперебування боржника (далі — розшукова справа) та виносить постанову про оголошення державного розшуку та заведення розшукової справи.

Після цього розшукова справа реєструється в журналі обліку розшукових справ.

2.2. Водночас із постановою про заведення розшукової справи працівник заповнює розшукову картку з фотокарткою у двох примірниках, інформаційно-статистичну та облікову картки на боржника в одному примірнику. Зазначені документи підписуються начальником відповідного органу внутрішніх справ і протягом 3 діб направляються до управління (відділу) інформаційних технологій (далі — У(В)ІТ). Примірник розшукової картки також надсилається до адресно-довідкового бюро.

Копія розшукової картки надсилається до У(В)ГІРФО головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для здійснення контролю.

Крім того, до Адміністрації Державної прикордонної служби надсилається повідомлення про те, що особа перебуває в розшуку як боржник. Повідомлення підписується начальником ГУМВС, УМВС або його заступником.

2.3. Після цього складається план першочергових розшукових заходів, який затверджується начальником органу внутрішніх справ або особою, яка його замінює, відповідно до якого початкові заходи щодо встановлення місцеперебування боржника здійснюються протягом 10 діб після винесення органом внутрішніх справ постанови про оголошення державного розшуку.

2.4. На етапі першочергових розшукових заходів:

2.4.1. Вивчається інформація про боржника, унесена до ухвали суду, акта державного виконавця про неможливість стягнення боргу, копії виконавчого листа, які обов'язково мають додаватися до ухвали суду, інші матеріали, у яких міститься інформація про боржника.

2.4.2. Здійснюється перевірка боржника за обліками У(В)ІТ, адресно-довідкового бюро ГУМВС, УМВС тощо, довідки про результати перевірок долучаються до розшукової справи.

2.4.3. Здійснюється опитування стягувача, під час якого з'ясовуються наявні в нього відомості про боржника, а також установлюється коло осіб, з якими боржник підтримував стосунки і які ймовірно можуть мати відомості про його місцеперебування.

2.4.4. Складається довідка про боржника, у якій зазначаються такі дані:

 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • дата і місце народження;
 • місце проживання;
 • освіта, останнє відоме місце роботи;
 • стосунок до військової служби;
 • сімейний стан;
 • інші дані.

2.4.5. Надсилається інформація про розшук:

 • до територіального підрозділу служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем отримання боржником паспорта для внесення її до графи службові відмітки заяви про видачу паспорта;
 • до відповідного органу реєстрації актів цивільного стану за місцем його народження на випадок його звернення з приводу видачі повторного свідоцтва про народження або зміни імені.

2.5. Після здійснення першочергових розшукових заходів не пізніше ніж через місяць з початку провадження працівник вивчає наявні матеріали та складає план подальших заходів з встановлення місцеперебування боржника (далі — план), до якого включає пункти щодо перевірки:

2.5.1. За оперативно-розшуковими та профілактичними обліками органів внутрішніх справ.

2.5.2. Відомостей щодо можливості отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон та оформлення документів для виїзду на постійне проживання за межі України.

2.5.3. За обліками житлово-комунальних підприємств органів місцевого самоврядування, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, житлово-будівельних кооперативів та інших житлово-комунальних органів, сільських, селищних рад, у тому числі за адресами попередніх місць проживання.

2.5.4. За реєстрами та обліками:

Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів щодо отримання ідентифікаційного номера або відмови від нього;

 • військкоматів;
 • підрозділів Державтоінспекції щодо реєстрації транспортних засобів;
 • підрозділів дозвільної системи щодо реєстрації зброї;
 • у банківських установах щодо наявності рахунків (у встановленому законодавством порядку).

2.5.5. За місцем навчання або роботи з метою отримання відомостей, які можуть бути використані в розшуку.

Оскільки інформація, що стосується боржника, належить до категорії конфіденційної, під час складання запитів щодо її отримання необхідно обов'язково посилатися на те, що підставою надсилання запиту є проведення його розшуку.

2.6. За результатами аналізу наявної про боржника інформації до плану також можуть бути включені додаткові пункти.

2.7. Перевірки здійснюються шляхом надсилання належним чином оформлених запитів з обов'язковим посиланням на те, що запитувана інформація необхідна для встановлення місцеперебування боржника, розшук якого оголошено відповідно до ухвали суду.

2.8. Якщо протягом місяця місцеперебування боржника (який не сплачує аліменти) не встановлено, до відділу соціального захисту населення за місцем проживання особи, на користь якої мають бути сплачені аліменти, для призначення їй тимчасової допомоги направляється повідомлення про розшук боржника. Повідомлення може бути видано особисто стягувачеві.

2.9. Крім того, до територіальних органів внутрішніх справ, на території обслуговування яких може перебувати боржник, направляються розшукові завдання з установлення місцеперебування боржника (далі — розшукові завдання) з долученням його фотокартки.

2.10. Про виконання плану щомісяця складається довідка, у якій відображаються результати проведених заходів.

2.11. З метою здійснення контролю за організацією розшуку розшукова справа щомісяця вивчається керівником територіального підрозділу служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, про що здійснюються відповідні відмітки в наявних матеріалах.
Розшукові справи, термін розшуку за якими перевищує 3 місяці, додатково перевіряються керівництвом територіальних органів ГІРФО.

3. Установлення боржника

3.1. При встановленні місцеперебування боржника працівник у день закриття справи інформує державного виконавця, який приймає рішення щодо подальших дій відносно боржника, стягувача та орган соціального захисту населення (відносно боржника, який не сплачує аліменти).

3.2. Від боржника відбирається письмове пояснення щодо причин несплати аліментів, боргу тощо.

Крім того, боржник, який не сплачує аліментів, письмово попереджається про кримінальну відповідальність відповідно до статті 164 Кримінального кодексу України.

3.3. Витрати органів внутрішніх справ, пов'язані з розшуком боржника, стягуються з нього за ухвалою суду. Про суму витрат на проведення розшуку про встановлення місцеперебування боржника повідомляється суд, який виніс ухвалу про його розшук.

4. Закриття розшукової справи

4.1. Розшукова справа закривається в разі:

 • установлення місцеперебування боржника;
 • документального підтвердження смерті боржника або визнання його безвісно відсутнім або померлим;
 • винесення судом ухвали про припинення розшуку (за відмовою стягувача від стягнення);
 • якщо за результатами розшукових заходів установлено, що боржник понад шість місяців відсутній за місцем проживання і фактично перебуває за кордоном (свідчення родичів або інших осіб, які підтверджуються надходженням поштової кореспонденції, грошових переказів, та повідомлення Адміністрації Державної прикордонної служби України або компетентних органів держави, де встановлено місцеперебування боржника).

У такому випадку стягувачеві рекомендується подати відповідні документи до органу державної виконавчої служби для вирішення питання щодо стягнення боргу за кордоном відповідно до Конвенції про стягнення аліментів за кордоном від 20 червня 1956 року, Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.93 або інших міжнародних актів із зазначених питань.

4.2. Про закриття розшукової справи виноситься постанова у двох примірниках, яка затверджується начальником органу внутрішніх справ. Перший примірник постанови долучається до розшукової справи, а другий — надсилається до управління (відділу) ГІРФО ГУМВС, УМВС за підлеглістю. До зазначеної постанови також долучається інформаційно-статистична картка про припинення розшуку.

4.3. До У(В)ІТ у триденний термін надсилається інформація про закриття розшукової справи для внесення змін до централізованого обліку.

4.4. Працівник територіального органу внутрішніх справ, який за своїми службовими обов'язками відповідає за організацію та контроль за роботою з розшуку боржників, щокварталу перевіряє підстави закриття розшукової справи, про що в ній здійснюється відповідна відмітка.

З оригіналом документа можете ознайомитися тут

Підписатися
Повідомлення про
guest

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

1 Коментар
більшість голосів
новіше старіше
Вбудовані відгуки
Переглянути всі коментарі
Ліка

Добрий вечір, як відновити стягнення аліментів з боржника коли він знову почав працювати офіціально?