Рубрика: ДВС інформує ...


Участь експерта, спеціаліста та суб’єкта оціночної діяльності

Участь експерта, спеціаліста та суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання у виконавчому провадженніВідповідно до ст. 20 Закону України «Про виконавче провадження» із змінами, внесеними згідно із Законом № 1730-VIII від 21.12.2016 повідомляємо, що:1. Для з’ясування та роз’яснення питань, що виникають під час здійснення виконавчого провадження і потребують спеціальних знань, виконавець виносить постанову про залучення експерта або […]

Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого провадження

Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого провадження

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження» із змінами, внесеними згідно із Законом № 1730-VIII від 21.12.2016 повідомляємо, що:1. Сторони виконавчого провадження та прокурор як учасник виконавчого провадження мають право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, мають право доступу до автоматизованої […]

Обов’язки і права виконавців, обов’язковість вимог виконавців

Обов’язки і права виконавців

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» із змінами, внесеними згідно із Законом № 1730-VIII від 21.12.2016 повідомляємо, що:1. Виконавець зобов’язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.2. Виконавець зобов’язаний: 1) здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, […]

Рішення іноземного суду визнаються та виконуються в Україні

Рішення іноземного суду визнаються та виконуються в Україні Рішення іноземного суду визнаються та виконуються в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародними договорами у сфері міжнародно-правового співробітництва, перелік яких можно знайти на сайті Міністерства України Питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядається судом за місцем проживання (перебування) або місцезнаходженням боржника. Якщо боржник не має місця проживання (перебування) або місцезнаходження на території України, або його місце проживання (перебування) чи місцезнаходження невідоме, питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядається судом за місцезнаходженням в Україні майна боржника. Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду подається до суду безпосередньо стягувачем (його представником). Або клопотання може бути подано до іноземного суду, який розглянув справу і ухвалив рішення. У цьому випадку іноземний суд надсилає клопотання на розгляд до суду України через орган державної влади України. До клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду додаються документи, передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо міжнародними договорами не визначено перелік документів, що мають додаватися до клопотання, або за відсутності такого договору, до клопотання додаються такі документи: - засвідчена в установленому порядку копія рішення іноземного суду, про примусове виконання якого подається клопотання; - офіційний документ про те, що рішення іноземного суду набрало законної сили (якщо це не зазначено в самому рішенні); - документ, який засвідчує, що сторона, стосовно якої постановлено рішення іноземного суду і яка не брала участі в судовому процесі, була належним чином повідомлена про дату, час і місце розгляду справи; - документ, що визначає, в якій частині чи з якого часу рішення іноземного суду підлягає виконанню (якщо воно вже виконувалося раніше); - документ, що посвідчує повноваження представника (якщо клопотання подається представником); - засвідчений відповідно до законодавства переклад перелічених документів українською мовою або мовою, передбаченою міжнародними договорами України. За результатами розгляду поданих документів суд постановляє ухвалу про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання з цього питання, яка надсилається сторонам у триденний строк. Зазначена ухвала також може бути оскаржена у порядку і строки, передбачені Цивільним процесуальним кодексом України. Лівобережний ВДВС м. Маріуполь .

Рішення іноземного суду визнаються та виконуються в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародними договорами у сфері міжнародно-правового співробітництва, перелік яких можно знайти на сайті Міністерства України.Питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядається судом за місцем проживання (перебування) або місцезнаходженням боржника. Якщо боржник не має місця проживання (перебування) або місцезнаходження […]

Общественные работы для злостных неплательщиков алиментов

Общественные работы для злостных неплательщиков алиментов

Закон #ЧужихДітейНеБуває предусматривает ответственность злостных неплательщиков имеющих задолженность по уплате алиментов более 6 месяцев, одно из них это привлечение должников к административной ответственности предусмотренной статьей 183-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.Государственный исполнитель через суд привлекает должника к  платным общественно полезным работам на срок от 120 до 240 часов в свободное от работы или учебы время, оплата […]

Особи, які не можуть бути представниками у виконавчому провадженні

Особи, які не можуть бути представниками у виконавчому провадженні

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконавче провадження» із змінами, внесеними згідно із Законом № 1730-VIII від 21.12.2016 повідомляємо, що:1. Представниками у виконавчому провадженні не можуть бути:1) особи, які не мають повної цивільної дієздатності; 2) судді, слідчі, прокурори, працівники підрозділів, які провадять оперативно-розшукову діяльність, експерти, спеціалісти, перекладачі, суб’єкти оціночної діяльності — суб’єкти господарювання, які діють […]

Представництво сторін у виконавчому провадженні

Представництво сторін у виконавчому провадженні

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про виконавче провадження» із змінами, внесеними згідно із Законом № 1730-VIII від 21.12.2016 повідомляємо, що:1. Сторони можуть реалізувати свої права і обов’язки у виконавчому провадженні самостійно або через представників. Особиста участь фізичної особи у виконавчому провадженні не позбавляє її права мати представника, крім випадку, коли боржник згідно з рішенням […]

Сторони виконавчого провадження

Сторони виконавчого провадження

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» із змінами, внесеними згідно із Законом № 1730-VIII від 21.12.2016 повідомляємо, що:1. Сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. 2. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ.Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, […]

Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій

Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про виконавче провадження» із змінами, внесеними згідно із Законом № 1730-VIII від 21.12.2016 повідомляємо, що: Учасниками виконавчого провадження є виконавець, сторони, представники сторін, прокурор, експерт, спеціаліст, перекладач, суб’єкт оціночної діяльності — суб’єкт господарювання, особи, права інтелектуальної власності яких порушені, — за виконавчими документами про конфіскацію та знищення майна на підставі статей […]

В яких випадках стягуються аліменти після повноліття дитини?

В яких випадках стягуються аліменти після повноліття дитини

Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.Але іноді досягнення дитиною 18 років не позбавляє від обов’язку батьків утримувати її.Існує лише два випадки: Якщо повнолітня дитина продовжує навчання і у зв’язку з цим їй потрібна матеріальна допомога. У цьому випадку батьки зобов’язані утримувати своє чадо до 23 років, за умови, що вони можуть надавати матеріальну […]

© 2017 Виконавче провадження. Всі матеріали на даному сайті взяті з відкритих джерел в інтернеті або надіслані відвідувачами сайту. Права на матеріали належать їх власникам.